Alternatif Akım

Alternatif Akım Dirençleri

tarihinde yayınlandı

Etkin Direnç 40 W’lık bir akkor lambanın 220 V anma geriliminde bir doğru gerilimine bağlandığını varsayalım. Devrede bulunan voltmetre ve ampermetre ile değerler ölçülüp lambanın direnci hesaplanır. Sonra aynı lamba 50 Hz’lik bir geilime bağlanır ve uygun ölçü aletleri yardımıyla lambanın direnci ikinci kez hesaplanır. Yapılan karşılaştırmada akkor lamba direncinin hem doğru hem de alternatif akımda aynı olduğu gözlemlenecektir. Alternatif akım devresinde doğru akım devresiyle aynı etkiyi gösteren bir direnç […]

Alternatif Akım

Sinüs Eğrisi ve Vektörler

tarihinde yayınlandı

Sinüzoidal evreler sadeleştirilerek gösterilebilmektedir. Bu amaç için sinüs eğrisi ve vektörler kullanılır. Vektör kelimesinden (şekil-1) : başlangıç noktası çevresinde döner halde düşünülen bir büyüklük anlaşılmalıdır. Vektör diyagramları için aşağıda yazılı standartlar geçerlidir. Bir vektörün boyu sinüs eğrisinin tepe değerine eşittir. (Dönüşüm yoluyla diğer değerler de elde edilebilir.) Dönen bir vektörün saniyede yapmış olduğu devir sayısı alternatif akımın frekansına eşittir. Dönen bir vektörün dönme yönü, saat  yönünün aksindedir. (Sola dönüş yönü […]

Alternatif Akım

Faz Kayması

tarihinde yayınlandı

Bir alternatif akım devresinde yük olarak bir akkor lamba bulunuyorsa, akım ve gerilim aynı anda tepe değerini ve aynı anda sıfır değerini alırlar. Böyle bu durumda gerilim ve akım aynı fazdadır denilir (Şekil-1). Şayet aynı frekanstaki iki periyodik evre farklı anlarda sıfır değerine ve farklı anlarda tepe değerine geliyorlarsa bu periyodik evreler faz farklıdır (zaman farklıdır) denilir (şekil-2). Bu zamana bağlı farklılığın büyüklüğü faz kayması olarak anılır. Faz kayması uygulamada […]

Alternatif Akım

Tepe Değeri ve Efektif (Etkin) Değer

tarihinde yayınlandı

Alternatif akımda tam bir periyotta ölçü aletinin ibresi önce bir yöne; kısa bir süre sonra aksi yöne sapmak ister. Ancak ibre, kitlesi nedeniyle hızlı titreşimleri tam takip edemez ve belirli bir frekanstan sonra alternatifin akımın ortalama değerini gösterir. Alternatif akımda ortalama değer sıfır olduğu için bu akımla örneğin elektrolitik bir etki elde edilemez ancak ısı üretilebilir. Bu özellikten yararlanılarak alternatif akım aynı ısı gücünü verebilen doğru akımla karşılaştırılarak ölçülebilir. Alternatif […]

Alternatif Akım

Sinüzoidal Alternatif Akım

tarihinde yayınlandı

Sinüs eğrisi karakteristiği gösteren endüksiyon geriliminin oluşturduğu akım, sinüzoidal alternatif akım olarak tanımlanır. Bugünkü tekniğe en yatkın alternatif akım, sinüs karakteristiği veren akımdır. Sinüs eğrisinin negatif ve pozitif olmak üzere iki tepe değeri vardır. Tepe değeri maksimum genlik ya da amplitute olarak da anılır. Bir endüksiyon geriliminin tepe değeri biliniyorsa, herhangi bir dönme açısında endüklenen ani gerilim hesaplanabilir.  u = û. sinα          u: Ani gerilim     û: Tepe gerilim    sinα: […]

Alternatif Akım

Alternatif Akım Nedir?

tarihinde yayınlandı
alternatif akım

Alternatif akım periyodik olarak yönünü ve şiddetini değiştiren bir elektrik akımıdır. Transformatörler yardımıyla alternatif gerilimlerin büyüklükleri, yaklaşık kayıpsız değiştirilebildiğinden, bugün enerji dağıtım ve iletim şebekelerinde çoğunlukla alternatif gerilim kullanılmaktadır. Bir takım kendine özgü kusurlarına rağmen alternatif akım kolay üretilebilen ve uzak mesafelere taşınabilen ekonomik bir akım türüdür. Periyot Endüksiyon yoluyla gerilim üretiminde de anlatıldığı gibi; bir bobin içine sürekli bir mıknatıs sokulup çıkarılırsa, bu bobin uçlarına bağlı bir ampermetrede mıknatısın […]

Devreler

Yıldız üçgen dönüşümü

tarihinde yayınlandı

Özellikle köprü tipi devrelerde daha önce bahsettiğimiz devre çözüm yöntemleriyle devre çözümü çok uzun olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yıldız-üçgen dönüşümü çözümü kolaylaştırmak amacıyla son derece faydalı olur.

Devreler

Süperpozisyon Yöntemi

tarihinde yayınlandı

Süperpozisyon yöntemi, birden fazla gerilim kaynağı ile beslenen devre çözümlerini kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu yöntemin en büyük özelliği devredeki gerilim kaynaklarından biri göz önüne alınırken, diğer kaynakların kısa devre edilmiş gibi düşünülmesidir. Şekil-1’de verilen örnek ile süperpozisyon yöntemi daha belirgin bir şekilde anlatılabilir. Şekil-1 (a)’da görülen devredeki R=2 ohm’luk direnç üzerinden geçen I2 akımını süperpozisyon yöntemi ile hesaplayalım. Bunun için önce  şekil-1 (b)’de görüldüğü gibi 2 V’luk kaynağı, sonra  şekil-1 […]

Devreler

Thevenin Teoremi

tarihinde yayınlandı

Thevenin teoremi, bir veya daha fazla gerilim kaynağı ile beslenen devre çözümlerini kolaylaştıran bir yöntem olup, şu biçimde ifade edilir. A ve B gibi iki ucu olan bir devrenin bu uçlarına bir R direnci bağlandığı zaman, bu dirençten geçen akım: IR=VAB / (RT + R) dir. Burada: VAB = A B uçları arasında R direnci yok iken, bu uçlar arasında ölçülen gerilim farkıdır. RT = Devredeki bütün gerilim kaynakları kısa […]

Devreler

Devre Çözümünde Çevre Yöntemi

tarihinde yayınlandı

Çevre yöntemi  devre akımının ya da akımlarının çevre ya da çevreler içinde döndüğünü varsayan bir yöntemdir. Buna göre devre akımı üzerinden geçtiği her elemanın üzerinde bir gerilim düşürecektir. Bu gerilimlerin toplamı gerilim kaynağının gerilimine eşittir (şekil-1). Örneğin: R1 direnci üzerine düşen gerilim Ohm yasasına göre I.R1 ; R2 üzerinde düşen gerilim I.R2 olduğu için: R1.I + R2.I = E ya da (R1+R2).I = E dir. Bu denklem çevre akımı denklemi […]