Elektrik Akımı Isı Etkisi

Peltier Etkisi

tarihinde yayınlandı
peltier elemanlarından oluşmuş devre

İki farklı metalin örneğin: bakır ve konstantan( bir cins alaşım) birleşme yeri ısıtıldığında bu yerdeki elektronlar bir metalden diğerine geçerek bir doğru akım devresi oluşturmaktadır. Bu oluşum elemanlarına termoeleman ya da termokupl denilmektedir.Bir termokupl elemanına doğru akım verildiğinde iki metalin birleşme yerindeki sıcaklıklar farklılaşmaktadır. Akımın yönüne göre termokupl birleşme yerinin birinde sıcaklık düşerken diğerinde yükselmektedir. Bu oluşum peltier etkisi (j.ch. Peltier : batılı bir fizikçi) olarak tanınır. Peltier etkisi modern […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Elektrikli Soğutucular

tarihinde yayınlandı

Bir soğutucu ile bir ısı veren aygıt arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak amacıyla ısı ve sıcaklık tanımlarını hatırlamak gerekir. Isı ve sıcaklığın farklı kavramlar olduğu ve sıcaklık denen unsurun insan duyusu ile ilgili bir ölçek olduğunu anlatmıştık. Nitekim bir cismin sıcak ve soğuk olması insan duyusu ile bir karşılaştırmadır. Fizikte ise sıcak, az sıcak, çok sıcak diye tanımlar vardır. Örneğin -12 ºC, 50 ºC’den az sıcak; 75 ºC, 25 ºC’den çok […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Elektrikli Endüstri Fırınları

tarihinde yayınlandı
elektrikli endüstri fırınları

Elektrik enerjisinin rahatlığından ötürü kurutma, tavlama ve eritme amaçları ile elektrikli endüstri fırınları sık sık kullanılmaktadır. Bunlar çalışma şekillerine göre dirençli, arklı ve endüksiyon fırınları olmak üzere üçe ayrılır. Dirençli Fırınlar Bu cins fırınlar direkt ve indirekt ısıtmalı olmak üzere iki türlüdür. İndirekt ısıtmalı fırında bir ısıtıcı dirençten yayılan ısı kullanılır. Fırına konan madde bu ısı yardımıyla işleme sokulur. Direkt ısıtmalı bir fırında ise maddenin kendisi direnç görevini yapar ve […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Elektrikli ısıtıcılar

tarihinde yayınlandı

Binalar içinde oturan insanların ısıtılması söz konusu olduğunda yayılma(konveksiyon) ya da ışıma yoluyla ısıtma tercih edilir. Konveksiyon yöntemi ile ısının yayılma aracı havadır. Sıcak hava vantilatörleri ve ısı depolu klimalar bu yöntemin bir örneğidir. Yapılmış denemeler uyarınca bu aygıtların oda hacmine göre gereken kurulu güçleri tabloda verilmiştir. Işıma yoluyla ısıtmada ısıtılacak yere yeterli miktarı ısı verilebilmektedir. Ancak bunlar yönlendirilmiş aygıtlardır. İnfraruj ısıtıcılar bu türde çalışmaktadır. Özellikle yüksek odalar için daha […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Elektrikli Şofben

tarihinde yayınlandı
elektrikli şofben

Elektrikli Şofben Elektrikli şofben boru tipi ısıtıcı dirençler yardımı ile sıcak su hazırlayan aygıtlardır. Ancak bazı üretim şekillerinde izolesiz spiral ısıtıcı dirençler de kullanılmaktadır. Şofbenlerde kullanılan ısıtıcı dirençler çok yüksek güçlü olduğundan, devamlı olarak su ile soğutulmalıdır. Aksi halde çabuk yanabilirler. Bu nedenle elektrikli şofbenlerde önce su açılmalı sonra akım verilmelidir. Kapatılırken ise önce akım kesilmeli sonra su kapatılmalıdır. Tipleri Cihazın tipine göre su basıncı etiketi üzerinde belirtilir. İki cins […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Elektrikli Ocak Nasıl Çalışır ?

tarihinde yayınlandı

Elektrikli ocak nasıl çalışır ? Mutfak tipi elektrikli ocaklarda iki ila dört ısıtma tablası ve bir fırın ısıtıcısı bulunur. Isıtma tablası içine helezonik olarak izoleli direnç teli sokulmuştur. Bu amaç için borulu ve ışımalı ısıtıcılar da kullanılabilir. Fırın bölmesi, üzerine seramik boncuk dizilmiş spiral direnç teli ya da çubuk ısıtıcı direnç ile ısıtılmaktadır. Bazı kızartma fırınlarında boru tipi ısıtıcılar da kullanılmaktadır. Isıtıcı dirençlerin gerilimleri 220 V olarak alışılagelmiştir. Bazı durumlarda […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Ütü Nasıl Çalışır ?

tarihinde yayınlandı
ütü nasıl çalışır

Ütü nasıl çalışır ? Elektrikli ütülerde ısıtıcı eleman olarak ütü tabanına gömülmüş boru tipi dirençler ya da magnezyum oksit izolasyonlu plaka tipi dirençler kullanılır. Kopuk dirençlerin onarılma olanağı yoktur. Yalnızca yenisiyle değiştirilebilirler. Onarım işlemlerinde ütünün altına kazınmasını önlemek için bir örtü konulmalıdır. Ütü kablosunun 250 ºC’ye kadar ısınan ütüye değme olasılığı bulunduğundan, pamuk örgülü ve ısıya dayanıklı kablolar kullanılmalıdır. Hiçbir halde plastik ya da ısıya duyarlı benzeri kablolar kullanılmamalıdır. Genellikle […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

ısıtıcı Dirençler

tarihinde yayınlandı
ısıtıcı dirençler

Elektrik akımının ısı etkisinin uygulanma şekilleri Elektrik enerjisinin ısı enerjisine çevrilmesi temizlik, açık alevi olmaması, yanma artığı bırakmaması ve ayar rahatlığı gibi önemli avantajları sayesinde yanmalı yakıt kullanarak ısı elde edilmesine karşı tercih edilir. Ancak taşınması, kullanılması ve her enerji şekline dönüştürülmesi son derece kolay olan elektrik enerjisinin ısı enerjisi halinde harcanması büyük bir israftır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça elektrik enerjisi ısıtmada kullanılmamalıdır. Tüm elektrotermik aygıtlarda çekilen elektrik enerjisinin tümü […]

Elektrik Akımı Isı Etkisi

Elektrik Akımının ısı Etkisi

tarihinde yayınlandı
elektrik akımının ısı etkisi

Isı ve Sıcaklık Bir maden parçasının üzerine çekiçle vurulduğunda o maden parçası ısınır. Her madde içinde atom ve moleküller hareket veya bir titreşim halindedir. Çekiçle vurulmak suretiyle maddeye dışarıdan bir enerji verilmekte ve madde atomları bu enerjiyi alarak titreşimlerini artırmaktadır. Bunun sonucunda madde ısınır. Bu titreşimler ısıl hareket olarak tanımlanır. Bir madde içinde ısıl hareket ne kadar yüksek olursa, o madde o kadar çok ısınır. Buradan: “Bir madde ne kadar […]