Elektrik Akımı Işık Etkisi

Aydınlatma Devreleri

tarihinde yayınlandı
aydınlatma devreleri

İç aydınlatma devreleri kullanma kolaylığı, kullanma yeri ve ekonomik amaçlara göre şalter devreleriyle sağlanmaktadır. Bugün uygulama alanı bulmuş bazı lamba-şalter devrelerinden bahsedeceğiz. Saptanan amaçlara göre aşağıdaki istenen devre alınarak uygulanabilir. En basit devre tek kutuplu anahtar devresidir. Adi anahtar tesisatı olarak da bilinir. İç aydınlatma devrelerinde genellikle kullanılır. Trifaze akım söz konusu olduğunda her faz için ayrı bir anahtar gerekeceğinden, 3 kutuplu şalterler kullanılır. Seri şalter devresinde (komütatör anahtar tesisatı) […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

LED Nedir ?

tarihinde yayınlandı
Led nedir

Led nedir? Led kelimesi Light Emitting Diode (Türkçe: Işık Yayan Diyot) ‘un kısaltmasıdır. İsminden de anlaşılabileceği gibi bir tür diyot olan ledler tek yönlü akım geçiren yarıiletken bir devre elemanıdır. Aydınlatma teknolojisinin en yeni ürünlerinden olan ledler düşük enerji tüketimi ve uzun yaşam süreleriyle klasik aydınlatma elemanlarına göre çok daha ekonomiktir. Ledler görünür ışık, kızıl ötesi, mor ötesi gibi çeşitli dalga boylarında yaydıkları yüksek parlaklıktaki ışıklarla ev, sokak, ofis aydınlatması, […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Özel ışın Lambaları

tarihinde yayınlandı
özel ışın lambaları

Özel ışın lambaları adı altında toplanmış olan lambaların akkor lambalar ve gaz deşarj lambalardan çalışma ve ışın üretme açısından büyük farkları yoktur. Ancak kullanılma amaçları ( örneğin: tedavi, dezenfeksiyon) aydınlatma amacı dışında olduğundan ayrıca sınıflandırılır. İnfraruj Lambalar Bu lambalar akkor lamba prensibine göre çalışır ancak kurulu güçleri çok yüksektir(500-1000 W). Wolfram metalinden çift katlı spiral fleman kor haline geçerek bir ısıtma direnci gibi infraruj ışını üretir. Lambanın içinde bulunan çok […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Gaz Deşarj Lambaları

tarihinde yayınlandı
gaz deşarj lambaları

Gaz deşarj lambaları çeşitleri ve kısa açıklamaları aşağıda verilmiştir. Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Lambalar Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalarının elips şeklinde bir ampulü vardır. Ampulün içinde kuvars camından ve çift elektrotlu bir deşarj tüpü bulunur. Deşarj tüpünün içi cıva buharı doldurulmuştur. Lambanın ateşlemesi direkt 220 V şehir akımından iki ateşleme elektrotu yardımıyla olmaktadır. Akım kısıtlaması için bir balast kullanılmıştır. Bu nedenle güç faktörü 0,5 e kadar düşer. Cıva buharlı lambanın […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Floresan Lamba Devreleri

tarihinde yayınlandı
floresan lamba devreleri

Floresan lamba devreleri işletmede endüktif veya kapasitif balast kullanılma zorunluluğundan ötürü birkaç türde yapılır. Tekli endüktif devre Lamba ve şok bobini şekilde görüldüğü gibidir. Her lambanın kendine özgü bir ışıması vardır. Tek tek devrelenmiş floresan lambalar şehir akımı frekansından dolayı stoboskopik etki yaratır. Bu etki özellikle hareket durumundaki cisimlerde kendini belirgin bir biçimde ortaya koyarak yanıltıcı oluşumlar uyandırmaktadır. Stoboskopik etki: Üzerinde 4 dilim bulunan bir tekerleğin saniyede 25 devir yaptığını […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Floresan Lambalar

tarihinde yayınlandı
floresan lamba yapısı

Yapısı Floresan lambalar cam tüpünün içi floresan bir madde ile sıvanmış lambalardır. Floresan madde lamba içinde oluşan ultraviyole (UV) ışınlarını görülebilir ışığa çevirmektedir. Floresan madde olarak silikatlar, fosfatlar ve wolfram bileşikleri kullanılmaktadır. Bozuk floresan maddeler açıkta kırılmamalıdır. Alçak basınç nedeniyle cam parçaları yaralayıcı olabilmektedir. Cıva buharı bulunan lambalar kırıldıklarında toz halinde cıva etrafa saçılmakta ve bunlar kişilere rastladığında deriye nüfuz ederek ölüm gibi tehlikeli sonuçlar vermektedir. Çünkü metalik cıva son […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Gaz iyonizasyonu

tarihinde yayınlandı
çarpma iyonizasyonu

Elektrik akımı gaz içerisinden geçerken gaz iyonizasyonu ve gaz ışıması oluşur. Gazışıl lambalarda asal gazlar ve metal buharları kullanılır. Işımanın spektrumu, yani ışığın rengi doldurulan gaza ya da metal buharına bağlıdır. Örneğin neon gazı kırmızı ışık, sodyum buharı sarı ışık, cıva buharı mavimtırak ışık verir. Bir gazışıl lambanın çalışma şeklini iyice anlamak için şekilde verilen devreyi iyice incelemek gerekir. Bu devrede gerilim 0 V’dan 220 V’a doğru yavaş yavaş artırılmak […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Akkor Lambalar

tarihinde yayınlandı
akkor lambalar

Normal Akkor Lamba Üzerinden akım geçen bir iletkenin ışık verimi, oluşan sıcaklık ne kadar yüksek olursa kadar büyük olur. Doğada çok yüksek sıcaklığa dayanan birkaç element sayılabilir. Bunlardan en önemlisi Wolfram(Tungsten) metalidir. Wolframın ergime derecesi 3400 ºC kadardır. Ülkemizde Uludağ’dan çıkarılan wolfram filizinden kimyasal yöntemlerle önce toz halde wolfram metali elde edilmektedir. Wolfram tozu sıkıştırılarak sinterlenir ve dövülür. Dövme işleminden sonra wolfram metal dokusu sıkışır ve son derece sert bir […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Elektrik Akımının ışık Etkisi

tarihinde yayınlandı
elektromanyetik ışınlar ve dalgaboyları

Temel tanımlar Işık: Işık bir tür elektromanyetik dalgadır ve saniyede 300 000 km gibi büyük bir hızla yayılır. Dalga boyları 400-800 nanometre (nm) olan elektromanyetik dalgalar insan gözü tarafından ışık duyusu halinde algılanırlar. Algılanma sahası içindeki ışık 7 ana renkten oluşmuş olup her bir rengin dalga boyu farklıdır. Ancak ışık niteliğinde olup da insan gözünün algılamadığı ışınlar da vardır. Bunlar örneğin: ultraviyole (mor ötesi), infraruj (kızıl ötesi) röntgen ve x-ışınlarıdır. […]