Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

EMK ve Terminal Gerilimi

tarihinde yayınlandı
emk ve terminal gerilimi

İçinde seyreltik sülfürik asit bulunan ve çinko bakır elektrotlardan oluşan bir volta piline bir yük direnci bağlandığında bir akım geçeceği kuşkusuzdur. Sırayla plakalar arasındaki mesafe, plaka yüzeyleri ve elektrolit yoğunluğu değiştirildiğinde devreden geçen akım farklı farklı değerler alacaktır. Yük direnci kararlı iken devreden geçen akımın bu kadar değişmesi akım devresinde başka bir direncin olduğunu göstermektedir. Bu da pilin kendi direncidir. İçdirenç olarak tanımlanan bu büyüklüğün değişimi akım devresindeki toplam direnci […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Çelikli aküler

tarihinde yayınlandı
edison çelikli akü,edison nikel demir akü

Çelikli akülerde şarjlı pozitif plakanın etkin maddesi toz halinde kadmiyum ya da demirdir veya her ikisinin karışımıdır. Bu nedenle nikel-kadmiyum ya da nikel-çelik akümülatörler olarak da bilinir. Çelikli bir akünün anma gerilimi 1,2 V olup bu değer işletme anında 1 V a kadar düşer. Elektrolit olarak bu aküde potasyum hidroksit (KOH) saf su ile seyreltilmiş halde bulunmaktadır. Elektrolit yoğunluğu 1,2 g/cm3 olup bu değer şarj ve deşarj anında hemen hemen […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Kurşun Asit Akü

tarihinde yayınlandı

Pillere(primer elemanlar) nazaran akümülatörler tekrar tekrar doldurulabilirler(şarj edilebilirler). Bu nedenle sekonder elemanlar olarak da tanımlanmaktadır.  Sayılabilecek en önemli akümülatörler kurşun asit akü ve çelikli akülerdir. (akümülatör = akü) Kurşun asit akü örneğin otolarda acil aydınlatma sistemlerinde vb. kullanılmaktadır. Bir kurşun asit akü çalışma prensibi basitçe şöyle açıklanabilir. Şekilde görüldüğü gibi içinde seyreltik sülfürik asit bulunan bir kaba iki kurşun plaka sokulup, bir ampermetre üzerinden akım geçirildiğinde, ampermetre ibresi sapacak ve […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Yakıtlı Piller

tarihinde yayınlandı

Yakıtlı piller : katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlarla işletilen primer pillerdir. Yakıtın kimyasal enerjisi bu pilde doğrudan doğruya elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Böyle bir oluşum soğuk yanma deyimi ile de açıklandığından bu cins elemanlara soğuk yanmalı piller de denilir. Yakıtlı piller tıpkı kuru pil gibi çalışmakta ancak kuru pilde olduğu gibi çinko tüketilmemektedir. Bu pilde tüketilen madde doğrudan doğruya yakıttır ve kuru bir pil gibi yaşamı sınırlı değildir. Dışarıdan pile […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Pil Çeşitleri

tarihinde yayınlandı
pil çeşitleri

Çinko karbon pillerinden ve weston pillerinden ilgili yazılarda bahsettikten sonra geçmişten günümüze kullanılan bazı diğer pil çeşitleri de şu şekilde kısaca açıklanabilir. Kağıt dolgulu pil Bu pil çinko-MnO2(manganez dioksit) kuru pilidir. Elektrolit olarak magnezyum klorür çözeltisi emdirilmiş ince bir kağıt tabaka kullanılmıştır. Depolarizatör bu pilde diğerlerine nazaran biraz fazlaca alınmıştır. Bu nedenle bu cins piller daha uzun ömürlü olup depolanmaya daha yatkındır. Kağıt dolgulu piller zamanında cep radyolarında gerilim kaynağı […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Weston Pili

tarihinde yayınlandı
weston pili, weston kadmiyum pili

Civa standart pili ya da weston pili olarak da bilinen bu özel pil türü yaygın şekilde gerilim kalibrasyon standardı olarak kullanılmıştır. Ölçme tekniğinde civa-kadmiyum elektrotlu standart pil tercih edilmiştir. Bu pilin artı kutbu civa (Hg) ve civa üzerine sıvanmış bir civa sülfat (Hg2SO4) macunundan oluşmuştur. Eksi kutup ise bir kadmiyum amalgamıdır ( Hg + Cd ).  Elektrolit olarak doymuş bir kadmiyum sülfat (CdSO4) çözeltisi kullanılmıştır. Bu pilden yalnızca ölçmelerde gerilim […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Leclanche Pili

tarihinde yayınlandı
sulu leclanche(löklanşe) pili

Leclanche pili (çinko karbon pili) en çok kullanılan( örneğin : el fenerlerinde, elektrikli oyuncaklarda vs. )  tek kullanımlık şarj edilemeyen bir primer elemandır. Sulu ve kuru olmak üzere birkaç çeşidi vardır. Sulu Pil Bu pilin eksi kutbu bir çinko silindirdir. Eksi kutbu ise etrafına manganezdioksit (MnO2), kurum ve grafitten bir karşımın sarıldığı bir karbon çubuk oluşturur. Kullanılan elektrolit 1 litre saf suda 100 gram nişadir (NH4Cl – amonyum klorür) çözülmesiyle […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Piller

tarihinde yayınlandı
bakır çinko pili , piller

Bir pilin çalışma şekli Elektrokimyasal evreler yardımıyla elektrik gerilimi oluşturulabilmektedir. Piller iki farklı akım ileten elementten ve bir elektrolitten meydana gelir. Bu cins bir eleman primer pil olarak tanınır. Bir elektrolit içine daldırılmış metal bir elektrotun daima metal iyonları halinde çözeltiye geçme eğilimi vardır, yani bir başka deyişle metal elektron vermeye isteklidir. Bunun için metal elektrot elektriksel olarak negatif elektrolit ise pozitiftir. Basit bir anlatımla bir pilde gerilim böyle oluşmaktadır. […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Elektroliz Uygulamaları

tarihinde yayınlandı
saf metal üretimi

Elektroliz uygulamaları, elektroliz uygulama alanları dört başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar ve detaylı açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Galvaniz kaplama Bir miktar sülfirik asit katılmış bir bakır sülfat çözeltisinden elektrik akımı geçirildiğinde anotta bulunan bakır metali katota kaplanacaktır. Bu olay şöyle cereyan etmektedir. Cu++ bakır iyonları katota doğru hareket edecekler ve burada 2 elektron alarak metalik bakır olarak açığa çıkacaktır.SO4– – asit kökü ise akım yönünün tersine anota gidip, oradan bir […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri

Elektrolit ve Elektroliz

tarihinde yayınlandı
elektrolit ve elektroliz

Elektrolit İçinde saf su bulunan bir kaba iki elektrot daldırıp bu elektrotlar bir akünün kutuplarına bağlandığında akım devresinde bulunan ampermetrede hiç bir sapma görülmeyecektir. Yani akım akmayacaktır. Ancak su içine birkaç damla tuz ruhu damlatıldığında akım geçecek ve elektrotlardan kabarcıklar yükselecektir. Buradan çıkarılacak sonuç saf suyun yalıtkan olduğu buna karşın içine atılan asit ile iletken özellik kazanması ve akım geçişi esnasında kimyasal bir dönüşüm oluşmasıdır. Aynı sonuç asit yerine baz […]