Elektrik Akımı Manyetik Etkisi

Elektromanyetik Sigorta Şalteri

tarihinde yayınlandı
elektromanyetik sigorta şalteri

Elektromanyetik komutalı otomatik sigorta şalteri(elektromanyetik sigorta şalteri) bobininden yeteri şiddette bir akım geçtiğinde, bir röle gibi çalışarak paletini çeker. Paletin çekilmesiyle oluşan kuvvet, arka arkaya bağlı manivelalar üzerinden şalter mekanizmasındaki bir kilidi açar. Kilidin açılmasıyla kurulu bulunan bir yay devre kontaklarını seri bir şekilde ayırarak akım devresini kestirir. Adı geçen yay sigortanın bağlanması anında kurulmaktadır. Elektromanyetik komutalı şalterler, çok seri ve gecikmesiz çalıştıklarından, duyarlı sigortalar sınıfına girer. Kaçak gerilim sigorta […]

Elektrik Akımı Manyetik Etkisi

Otomatik Sigorta Şalterleri

tarihinde yayınlandı
otomatik sigorta şalterleri

Devrede bulunan elektrik cihazı çok yüksek akım çektiği ya da çok kızdığı veya bir kaçak gerilim ortaya çıktığı taktirde, akım devresini otomatik olarak kesen şalterlere otomatik sigorta şalterleri denilir. Kabloları, aygıtları ve motorları koruyan otomatik sigorta şalterlerine, örnek: tesisat sigortaları, otomatlar ve motor emniyet şalterleridir. İnsanları ve hayvanları elektrik akımının etkilerinden koruyan otomatik sigorta şalterlerine örnek: kaçak gerilim ve kaçak akım sigorta şalterleridir. Bütün otomatik sigorta şalterleri, devreyi kestiren sebep […]