Akım Türleri

doğru akım ve alternatif akım , akım türleri ,akım çeşitleri

Akım türleri genel itibariyle iki kısım olarak sınıflandırılabilir. Bunlar: doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) dir.

Doğru Akım

Simgesi : – dir. İletken telin kesiti ve elektron hızı değişmez iken serbest elektronlar hep aynı yöne doğru hareket ederlerse, bu bir doğru akımdır.

Doğru akım

Şekilde doğru akımın zaman göre grafiği gösterilmiştir. Buna göre doğru akım bütün bir zaman boyunca hep aynı düzeyde akmaktadır. Aynı şekilde içinde görülen devrede ise ampermetre hep aynı değeri göstermektedir.

Sürekli aynı yönde ve aynı şiddette akan elektrik akımı doğru akımdır.

Alternatif Akım

Simgesi : ⁓ dir. Her iki yönde ve eşit mesafelerde serbest elektronlar hareket ederlerse bu bir alternatif akımdır.

Akım türler : Alternatif akım

Şekilde alternatif akımın zaman göre grafiği verilmiştir. Buna göre alternatif zamana göre bir sinüsoidal dalga hareketi yapmakta ve şiddetini değiştirmektedir. Nitekim aynı şekil içinde görülen bisiklet dinamosu çevrildiğinde ampermetrenin ibresi sağa, sola oynar.

Sürekli olarak yönünü ve şiddetini değiştiren elektrik akımı alternatif akımdır.

Karışık Akım

Bir akım devresinde  için hem doğru akım hem de alternatif akım etkili oluyorsa, o devreden bir karışık akım geçiyor demektedir. Karışık bir akımda serbest elektronlar hep aynı yönde; ancak bir yavaş bir hızlı hareket ediyor demektir. Karışık akımda alternatif akımın payı doğru akımın payından büyükse serbest elektronlar her iki yönde; ancak  bir yönde az diğer yönde fazla olmak üzere hareket ederler. Bu durumda dalga kısmen zaman ekseninin altına düşer. Alternatif akımın payının büyük olduğu karışık akımlar alternatif akım olarak; doğru akımın payının büyük olduğu karışık akımlar ise doğru akım olarak isimlendirilebilir.

İçinde doğru akım ve alternatif akım payları bulunan elektrik akımı karışık akımdır.

Aynı zaman aralıklarında kesintisiz tekrarlanma işlemine periyot denir. Alternatif ve karışık akım periyodik akımlardır. Akım türleri de bu şekilde tanıtılmış oldu. AC ve DC kısaltmalarının da İngilizdeki “Alternatig Current” ve “Direct Current” kelimelerinin baş harflerinden oluştuğunu söyleyerek bu yazımıza son verelim. Daha fazlasının öğrenmek için sitemizdeki diğer yazılara göz atmanızı tavsiye ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir