Elektrik Akımı Manyetik Etkisi

Röle Karakteristikleri Nelerdir?

Rölelerin paletini çekme kuvveti manyeto motor kuvvetine bağlıdır. Bir röle hakkında bir kanıya varılabilmek için aşağıdaki röle karakteristikleri bilinmek zorundadır.

Palet çekme akımı: Bir rölenin boş durumdan iş durumuna geçebilmesi için ihtiyaç duyduğu uyarı akımının en küçük değeridir.

İşletme akımı: Bir rölenin normal işletme koşulları altında ihtiyaç duyduğu akım değeridir.

Azami akım: Devre durumunda bir değişiklik oluşturmadan rölenin sargılarından geçebilecek en yüksek akım değeridir.

Tutma akımı: Bir röleyi çekili durumda tutabilecek en küçük akım değeridir. Palet çekili iken hava aralığı küçük olduğu için bu değer daima palet çekme akımından küçüktür.

Palet bırakma akımı: Röle iş durumundan boş duruma geçtiği taktirde uyarı sargısından geçmesine izin verilen en büyük akım değeridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.