Röle Sargıları-Bifilar Sargı

Bir röle bobininde röle sargıları üst üste sarılabilirler. Her sargı katı içeriden dışarıya doğru romen sayılarıyla gösterilir.bifilar sargı, röle sargıları Sargıların başlangıç ve bitiş uçları lehim pimlerine bağlanır. Manyetik alanın üretilmesine yarayan uyarı sargıları, gecikmeli sargılar ve manyetik etkisiz direnç sargıları olmak üzere iki kısımda incelenir. Oluşan ısının iyi bir şekilde iletilmesi için direnç sargıları daima en dış sargı halinde bobine sarılır. Direnç sargıları bifilar şeklinde sarılmakta ve dolayısıyla eşit büyüklükte ancak birbirini karşılıklı yok eden iki zıt yönlü manyetik alan oluşturulmaktadır. Bütün röle bobinleri fabrika işaretinin ve röle numarasının dışında üzerlerinde, mevcut sargların işaretini taşırlar.

Örneğin:

I (34) – 1000 – 4500 – 0,08 Cul

II (56) – 500 – bif – 0,01 WdSS

Sırası ile bunların anlamı şöyledir: Rölenin I ve II olmak üzere iki sargısı vardır. Röle sargıları şöyledir : I inci sargının uçları 3 ve 4 nolu terminallere; II’ nci sargı ise 5 ve 6 nolu terminallere bağlanmıştır. İkinci sayılar bobinlerin ohmik dirençlerini, üçüncü sayı sargının tur sayısını gösterir. En son verilen sayılardan kullanılmış tellerin çapları ve malzemesi anlaşılmaktadır. Bunlar: ” Cu:bakır , L= lak, Wd: direnç, SS: çift ipek, bif: bifilar ” anlamlarındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir