elektrolit ve elektroliz

Elektrolit ve Elektroliz

Elektrolit İçinde saf su bulunan bir kaba iki elektrot daldırıp bu elektrotlar bir akünün kutuplarına bağlandığında akım devresinde bulunan ampermetrede hiç bir sapma görülmeyecektir. Yani akım akmayacaktır. Ancak su içine birkaç damla tuz ruhu damlatıldığında akım geçecek ve elektrotlardan kabarcıklar yükselecektir. Buradan çıkarılacak sonuç saf suyun yalıtkan olduğu buna karşın içine atılan asit ile iletken özellik kazanması ve akım geçişi esnasında kimyasal bir dönüşüm oluşmasıdır. Aynı sonuç asit yerine baz […]

Read more