trafo bağlantı grupları

Trafo Bağlantı Grupları

3 fazlı transformatör yüksek gerilim tarafında toplam üç sargı bulunur. Bu sargılar Y (yıldız) ya da Δ (üçgen) bağlanabilirler. Bu sargı bağlantılarına uygun olarak alçak gerilim tarafı da ya yıldız (Y) ya da üçgen (Δ) bağlantılı olabilir. Bugün trafo bağlantı grupları nedir, bunu öğreneceğiz. Üçgen ve yıldız bağlantılar için ikişer trafo bağlantı olanağı vardır (şekil – 1). Şekilde göründüğü gibi üçgen bağlantı iki farklı şekilde, yıldız bağlantı iki farklı şekilde […]

Read more
3 fazlı trafo elektrikmen

3 fazlı Trafo

Üç Fazlı Transformatörler (trafolar) yazımıza öncelikle 3 fazlı trafoların yapısı ile başlayalım. 3 fazlı trafo hangi parçalardan oluşur, bu parçalar nelerdir, ne işe yarar bunu öğrenelim. 3 fazlı trafonun sargı bağlantıları ile yazımıza devam edelim. 3 Fazlı Trafo Demir Çekirdeği Bir transformatör bataryasında bulunan trafoların demir çekirdeklerinin yıldız şeklinde tertiplendikleri düşünülürse üç fazlı bir trafonun demir çekirdeği göz önüne getirilebilir. Her çekirdeğin manyetik akısı, sargısı üzerinden geçen akımla aynı fazdadır. […]

Read more
trafoların paralel bağlanma koşulları

Trafoların Paralel Bağlanması

Santrallerde ve trafo merkezlerinde günlük enerji ihtiyacı arttığında tek bir trafo gücünün yetmediği hallerde, bir kaç transformatör (trafo) birbiriyle paralel bağlanmakta ve şebekeye verilen güç yükseltilmektedir. Ancak bu amaç için gerilimlerin ani değerleri birbirine eşit olmalı ve paralel bağlanacak trafolar yüklenme anında aynı karakteristikleri göstermelidir. Bu şekilde trafoların paralel bağlanması mümkün olmaktadır. Trafoların Paralel Bağlanma Şartları Trafoların paralel bağlanmasında yerine göre: anma gerilimleri, yüksek gerilim ile alçak gerilim arasındaki faz […]

Read more

Tek Fazlı Trafoların Üç Fazlı Akımda Kullanılması

V Devresi Tek fazlı trafoların üç fazlı akımda kullanılması v devresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. İki adet tek fazlı transformatör V devresinde bağlanarak, üç fazlı alternatif gerilimin dönüştürülmesi olanaklıdır. (Şekil – 1). V devresinin çıkış tarafı üç iletkenli bir hat şebekesine üç fazlı alternatif akım sağlar, ancak bu devreye bir nötr hat iletkeninin bağlanması olanaklı değildir. V devresinin giriş tarafına bağlanmış olan akım şebekesi asimetrik (dengesiz) yüklenir. Ortadaki faz iletkeninden geçen akım, […]

Read more

Ölçü Transformatörleri

Piyasada, alışılageldiği üzere Redüktör olarak tanınan ölçü transformatörleri, ölçü aletlerine ve rölelere bağlanmak üzere geliştirilmiş özel trafolardır. Ölçü transformatörleri çeşitleri : Gerilim trafosu ve akım trafosu olmak üzere iki türü vardır. Gerilim trafolarına voltmetreler ile wattmetrelerin gerilim bobinleri; akım trafolarına ampermetreler ile wattmetrelerin akım bobinleri bağlanır. Gerilim ve akım trafoları, yüksek gerilim bulunan sistemlerde yüksek gerilimi ölçü aletlerinden uzak tutar. Alçak gerilim sistemlerinin çok kuvvetli akım bulunan devrelerinde, akımın düşük […]

Read more
ototransformatör, ototrafo

Ototrafo

Ototransformatör ( Ototrafo ) Nedir? Ototransformatörlerde, ototrafolarda, iki sargı kısmı (paralel sargı ve seri sargı) arka arkaya bağlanmıştır. (Şekil – 1). Alçak gerilimli sargı paralel sargıdır. Bu sargı gerilim düşürülmesinde yüke; gerilim yükseltilmesinde ise, akım şebekesine paralel olarak devrelendirilir. Yüksek gerilimli sargı seri ve paralel sargıların seri devresidir. Ototrafolarda gerilimler düşürülebilir ve yükseltilebilir. Ototrafolarda da bilinen bağıntılar geçerlidir. U1 / U2 = N1 / N2 Örnek : Bir ototrafoda toplam […]

Read more
Trafolarda verim

Trafolarda Verim

Verilen gücün çekilen güce oranı verim olarak bilinir. Bir trafonun akım şebekesinden çektiği etkin güç, demir kayıpları (demir kayıp gücü) ve sargı kayıpları (sargı kayıp gücü) kadar verdiği etkin güçten büyüktür. Trafolarda verim bu farkın büyüklüğü ya da küçüklüğü oranında değişir. Trafolarda verim hesabı aşağıdaki formül kullanılarak yapılır: Trafo (transformatör) verim formülü : Ƞ = Pv / (Pv + PFe + PCu) Ƞ : verim Pv : verilen güç PFe […]

Read more

Kaynak Trafoları

Kaynak trafoları alışılmış öteki trafolara göre kaynak akımının ayarlanmasına yarayan fazladan düzenlere sahiptir. Kaynak makinesi trafolarında yüksüz gerilim 70 V.’ u aşamaz ancak kısa süreli olarak (0,2 saniyeye kadar) daha büyük gerilimlere de göz yumulabilir. Dar hacimli depoların kaynak işlemlerinde yüksüz gerilim 42 V.’ u geçmemelidir. Kaynak makinası trafoları elektrik arkının ateşlenmesi anında ortaya çıkan kısa devrelere dayanacak güçte yapılmalıdır. Bunun için kaynak trafosunun sekonder tarafına bir şok trafosu seri […]

Read more

Alçak Gerilim Trafoları

Alçak gerilim transformatörleri ( trafoları ) anma güçleri 16 kVA’e kadar olan trafolardır. Bunlar 500 Hz ve 1000 V. kadar olan şebekelerde kullanılmak üzere yapılırlar. Alçak gerilim trafoları, bir çok iş kazaları trafolara dokunma anında ortaya çıktığından özellikle güvenlikli yapmalıdırlar. Bunlar, örneğin : kapı otomatiklerinde, zillerde, el lambalarında, oyuncaklarda ve Radyo aygıtlarında gerilim kaynağı olarak kullanılır. Alçak Gerilim Trafoları Yapısı Alçak gerilim trafolarının demir çekirdekleri genellikle standart büyüklükteki saclardan yapılır. […]

Read more
Trafo kısa devre akımı

Trafo Kısa Devre Akımı

Çalışan bir trafonun sekonder sargı uçlarına hemen hemen dirençsiz bir bağlantı yapıldığında bir kısa devre söz konusu olur ve sekonder sargıdan bir trafo kısa devre akımı geçer. Kısa devrenin oluşumundan sonra birkaç periyotluk bir süre ile akan akım devamlı kısa devre akımı (Ikd) olarak anılır. Devamlı trafo kısa devre akımı, küçük kısa devre gerilimleri olan trafolarda büyük; büyük kısa devre gerilimleri olanlarda küçüktür. Büyük trafo kısa devre akımları şalterleri, ana […]

Read more