Üç fazlı Güç Hesabı

üç fazlı güç hesabı

Simetrik yüklemede üç fazlı güç hesabı nasıl yapılır ? Simetrik yüklenmede; yani yükler eşit dengeli iken motorun sargıları üzerinde Us sargı gerilimleri bulunur. Her bir sargı gerilimi bir Is sargı akımı oluşturur. Bunun sonucu toplam görünen güç (S) :

S = 3. Us. Is elde edilir.

Hat değerleri, sargı değerlerine göre daha kolay ölçülebildiğinden, genellikle hat değerleri kullanılır.

Yıldız devrede : Is = I   ve   Us = U / √3

Üçgen devrede: Is = I / √3   ve   Us = U olduğu artık bilinen bir konudur. Bu bağıntılar görünen güç (S) formülüne uygulanırsa:

S = 3. Us. Is = 3 . (U / √3) . I = √3 .  U . I   (Yıldız devre olduğu varsayılmıştır, üçgen devrede de aynı sonuca ulaşılır.)

Simetrik Yüklenmede Üç Fazlı Güç Hesabı

Etkin güç ile görünen güç arasında P = S . cosφ bağıntısı olduğundan

P = √3 . U . I .cos φ elde edilir.

Tepkin güç ile görünen güç arasında Q = S. sin φ bağıntısı olduğundan

Q = √3 . U . I.sin φ elde edilir.

Bu formüller hem yıldız – hem de üçgen bağlantıda güç hesapları için kullanılır.

Örnek: Bir trifaze motor 380 V’luk bir fazlar arası gerilim cos φ = 0,83 iken akım şebekesinden 8,7 A çekmektedir. Etkin gücü bulunuz.

Çözüm : P = √3 . U . I . cos φ =  = 4,76 kW

üç fazlı güç hesabı

Örnek : Her biri 40 Ω olan üç adet direnç 380 V / 220 V’luk bir trifaze gerilime a-) yıldız, b-) üçgen bağlanmıştır. a) ve b) için güçleri hesaplayınız ve her iki bağlantının güçlerini karşılaştırınız (cos φ = 1)

Çözüm :

a) Yıldız bağlantı için : Us = U / √3 = 380 / 1,73 = 220 V   ;   I = Is = Us / Rs = 220 / 40 =5,5 A

PY = √3 . U . I . cos φ = 1,73 . 380 . 5,5 . 1 ≈ 3600 W = 3,6 kW

b) Üçgen bağlantı için : Is = Us / Rs = 380 / 40 = 9,5 A   ;   I = Is . √3 = 9,5 . 1,73 = 16,5 A

PΔ = √3 . U . I . cosφ = 1,73 . 380 . 16,5 . 1 ≈ 10800 W = 10,8 kW

PΔ / PY = 10,8 / 3,6 = 3 = 3 : 1

Üçgen bağlantılı bir elektrik aygıtı, yıldız bağlantılı olana nazaran aynı gerilim altında üç misli güç çeker.

Simetrik yüklenmede 3 fazlı sistemlerde güç hesabı nasıl yapılır bu yazımızda anlatmış olduk, umarım faydalı olmuştur.

Üç fazlı Güç Hesabı” üzerine 3 yorum

  1. Bu sayfada formül çıkartılırken S=3.Us.Is verilmis buna yıldız bağlantı icin Us yerine U/✓3 yazılırsa ve Is yerine de I yazılırsa formül S=3U.I/✓3 olmaz mi

    1. Evet formül S=3U.I/✓3 olur ve bu ifade aynı zamanda √3 . U . I buna eşitttir. Sizin için ilgili formüle parantez ekleyeceğim. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir