Üç Fazlı Sistemlerde Güç Ölçümü

Dört hat iletkenli bir şebekede tek wattmetre ile güç ölçümü

Üç hat iletkenin de dengeli (simetrik) yüklenmesi halinde üç fazlı akım sistemlerinde tek fazlı alternatif akım ile çalışan bir wattmetre yeterli olmaktadır. Böylece üç fazlı sistemlerde güç ölçümü için yıldız noktasından veya nötr iletken hattından yararlanabilmek olanaklı ise, tek sargının gücü ölçülür. Bu ölçüm için wattmetrenin gerilim bobini yıldız gerilimine (basit gerilim) bağlanacaktır. Dört hat iletkenli bir şebekede tek wattmetre ile güç ölçümünü yukarıdaki şekilde görebilirsiniz. Bu ölçüm türünde sargı gücü ölçülmektedir. Toplam gücü ölçebilmek için, skalaları üç misli değer gösterecek şekilde tertiplenmiş wattmetreler kullanılır. Yıldız noktasından yararlanmak olanaklı değilse ya da nötr hat iletkeni bulunmuyorsa, iki adet dirençten yararlanmak suretiyle yapay bir yıldız noktası oluşturulabilir (Şekil – 2).

Yapay yıldız noktası yardımıyla üç fazlı sistemlerde güç ölçümü (tek wattmetre)
Şekil-2 : Yapay yıldız noktası yardımıyla güç ölçümü (tek wattmetre)
Çİft wattmetre yöntemi (Aron devresi)

Üç iletkenli akım şebekelerinde güç ölçümü Çift wattmetre – yöntemine (Aron devresi yandaki şekil-3) göre olanaklıdır. Bu yönteme göre eşit değerlikli iki wattmetrenin gerilim bobinleri ortaklaşa bir hat iletkeni üzerine bağlanırsa, wattmetreler toplam gücü gösterir. Yalnızca üç hat iletkeni bulunan yüksek gerilimli sistemlerde, elektriksel güç ve iş Aron devresi yardımıyla ölçülebilmektedir. Dört hat iletkenli akım şebekelerinin asimetrik (dengesiz) yüklenmelerinde güç ölçümü 3 wattmetre ile yapılmaktadır. (Şekil – 4) Bu tür ölçümler için her bir wattmetrenin akım bobini bir faz iletkenine ve bütün wattmetrelerin gerilim bobinleri nötr hat iletkenine ortaklaşa bağlanır. Üç fazlı sistemlerde güç ölçümü simetrik veya asitmetrik yüklenme durumuna ve üç iletkenli veya dört iletkenli olma durumuna göre yukarıda bahsettiğim yöntemlerden uygun olanı kullanılarak yapılabilir.

üç fazlı sistemlerde güç ölçümü için üç wattmetre yöntemi
Şekil-4 : Üç wattmetre yöntemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir