Yakıtlı Piller

Yakıtlı piller : katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlarla işletilen primer pillerdir. Yakıtın kimyasal enerjisi bu pilde doğrudan doğruya elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Böyle bir oluşum soğuk yanma deyimi ile de açıklandığından bu cins elemanlara soğuk yanmalı piller de denilir. Yakıtlı piller tıpkı kuru pil gibi çalışmakta ancak kuru pilde olduğu gibi çinko tüketilmemektedir. Bu pilde tüketilen madde doğrudan doğruya yakıttır ve kuru bir pil gibi yaşamı sınırlı değildir. Dışarıdan pile örneğin hidrojen ve oksijen gibi gazlar gönderilmekte ve potasyum hidroksit elektrolit içinde oksidasyon oluşmaktadır. Her oksidasyonda hidrojen atomunun elektronları oksijen atomuna doğru hareket etmektedir. Yakıtlı pilde bu elektronların yolu dış akım devresiyle sağlandığından bir pil elde edilmiş olmaktadır.yakıtlı piller, yakıt pili

Hidrojen gazının sevk edildiği elektrot çok ince gözenekleri bulunan sinterlenmiş nikel metalidir(sinterleme: toz halindeki bir metali ergime ısısı altında preslemek). Diğer elektrot ise gözenekli karbondandır. Gümüş, platin, palladium ya da rodium gibi elementler de elektrot gereci olarak kullanılabilir.

Her bir sinterlenmiş elektrotun bir yüzeyindeki gözeneklerden gaz diğer yüzeyindeki gözeneklerden elektrolit nüfuz eder. Her iki elektrota gönderilen gazların elektrot ile karşılaşmasında farklı gerilimler oluşur. Bir hidrojen pilinde elektrotlar arasındaki gerilim boşta 1,23 V kadardır ve soğuk yanma sonucunda su oluşmaktadır. Hidrojen pilleri 20 ºC ile 100 ºC çevre sıcaklığında çalışmakta ve bu nedenle alçak ısılı piller olarak anılmaktadır. Orta ısılı pillerde örneğin 25 atm basınç altıında sıvı alkol kullanılır. Bu piller 250 ºC’ye kadar sıcaklıklarda çalışabilirler.  Daha yüksek ısılarda özel kaplar içinde yakıt olarak zor oksitlenebilen maddeler kullanılmaktadır.

Yakıtlı pillerin kuru pillere göre avantajı güç başına daha küçük hacim gerektirmesi ve daha hafif olmasıdır. Yakıtlı pillerin hareketli parçaları bulunmamakta, verimleri yüksek ve daha uzun ömürlü olmaktadır. Hemen hemen hiç bakım istememekte ve aşırı yüklenmelere karşı duyarsız kalmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir