Elektrikli Endüstriyel Fırınlar

elektrikli endüstriyel fırınlar

Elektrik enerjisinin rahatlığından ötürü kurutma, tavlama ve eritme amaçları ile elektrikli endüstriyel fırınlar sık sık kullanılmaktadır. Bunlar çalışma şekillerine göre dirençli fırınlar, elektrikli ark fırınları ve endüksiyon fırınları olmak üzere üçe ayrılır.

Dirençli Fırınlar

Bu cins fırınlar direkt ve indirekt ısıtmalı olmak üzere iki türlüdür. İndirekt ısıtmalı fırında bir ısıtıcı dirençten yayılan ısı kullanılır. Fırına konan madde bu ısı yardımıyla işleme sokulur. Direkt ısıtmalı bir fırında ise maddenin kendisi direnç görevini yapar ve üzerinden geçen elektrik akımıyla ısınır. Genellikle indirekt ısıtmalı fırınlar uygulama alanı bulurlar. Bunlarda istenilen sıcaklık derecesine göre dirençler kullanılmaktadır. Direkt ısıtmalı fırınla ilgili bir örnek şekilde görülmektedir. direkt ısıtmalı bir elektrot fırını, elektrikli endüstriyel fırınlarBu bir tuz banyolu elektrot fırınıdır. Akımın sıvı içinden geçerken, kimyasal bir ayrıştırma oluşturmaması için bir trafo üzerinden alternatif gerilim uygulanır. Bu cins fırınlar ısı kayıplarının düşük olması nedeniyle son derece ekonomik olmaktadır.

Elektrikli Ark Fırınları

Bu fırınlar genellikle çeliğin eğritilmesinde kullanılır. Elektrik arkı fırına konan filiz ile karbon elektrotlar arasında oluşur. Elektrikli ark fırınları bugünkü alüminyum üretim endüstrisinin temel aygıtlarıdır.elektrikli ark fırını, elektrikli endüstriyel fırınlar

Endüksiyon Fırınları

Bu fırınlar örneğin direnç gibi ayrı ısıtma organları ve örneğin karbon elektrot gibi tüketilecek maddeleri olmadığından avantajlı, buna karşın endüksiyon sargıları gibi büyük aksamları bulunduğundan sakıncalıdır. Endüksiyon fırınına konan madde fırın trafosunun sanki kısa devre edilmiş bir sekonder sargısı gibidir. Trafonun primer sargısından geçen akım maddeyi endüksiyon yoluyla ısıtır. Bu fırınlarda kullanılan alternatif akım alçak frekanslı(50 Hz) ve yüksek frekanslı(0,5-10 kHz) olmak üzere iki türlüdür. Anılan bu frekans cinslerine göre endüksiyon fırınları sınıflandırılır. Endüksiyon fırınlarının verimleri ve güç faktörleri küçük olduğundan geniş çapta üretimde kullanılmamaktadır. Elektrikli tabanca havyasının endüksiyon esasına dayanan küçük bir ısıtıcı olduğu ayrıca anımsanmalıdır.

Elektrik akımının ısı etkisi elektrikli endüstriyel fırınlar dışında daha birçok alanda örneğin kaynakçılık, tıp vb. de uygulama alanı bulmaktadır. Elektrikli ark kaynağı, punto kaynak makineleri ve fizik tedavi aygıtları sayılabilecek örneklerdir. Elektrikli endüstriyel fırınlar çeşitleri, elektrikli endüstriyel fırınlar nasıl çalışır bu yazımızda bundan bahsetmeye çalıştık, umarım faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir