aydınlatma devreleri

Aydınlatma Devreleri

İç aydınlatma devreleri kullanma kolaylığı, kullanma yeri ve ekonomik amaçlara göre şalter devreleriyle sağlanmaktadır. Bugün uygulama alanı bulmuş bazı lamba-şalter devrelerinden bahsedeceğiz. Saptanan amaçlara göre aşağıdaki istenen devre alınarak uygulanabilir. Tek Kutuplu Anahtar Devresi En basit devre tek kutuplu anahtar devresidir. Adi anahtar tesisatı olarak da bilinir. İç aydınlatma devreleri genellikle bunu kullanılır. Trifaze akım söz konusu olduğunda her faz için ayrı bir anahtar gerekeceğinden, 3 kutuplu şalterler kullanılır. Seri […]

Read more
Led nedir

LED Nedir ?

Led nedir? Led kelimesi Light Emitting Diode (Türkçe: Işık Yayan Diyot) ‘un kısaltmasıdır. İsminden de anlaşılabileceği gibi bir tür diyot olan ledler tek yönlü akım geçiren yarıiletken bir devre elemanıdır. Aydınlatma teknolojisinin en yeni ürünlerinden olan ledler düşük enerji tüketimi ve uzun yaşam süreleriyle klasik aydınlatma elemanlarına göre çok daha ekonomiktir. Ledler görünür ışık, kızıl ötesi, mor ötesi gibi çeşitli dalga boylarında yaydıkları yüksek parlaklıktaki ışıklarla ev, sokak, ofis aydınlatması, […]

Read more
özel ışın lambaları

Özel ışın Lambaları

Özel ışın lambaları adı altında toplanmış olan lambaların akkor lambalar ve gaz deşarj lambalardan çalışma ve ışın üretme açısından büyük farkları yoktur. Ancak kullanılma amaçları ( örneğin: tedavi, dezenfeksiyon, fizik tedavi) aydınlatma amacı dışında olduğundan ayrıca sınıflandırılır. Genel olarak 3 sınıf altında sınıflandırabliriz : İnfraruj lambalar, Ultraviyole (UV) Lambaları, Röntgen Lambaları İnfraruj Lambalar Bu lambalar akkor lamba prensibine göre çalışır ancak kurulu güçleri çok yüksektir(500-1000 W). Wolfram metalinden çift katlı […]

Read more
gaz deşarj lambaları

Gaz Deşarj Lambaları

Gaz deşarj lambaları çeşitleri ve kısa açıklamaları aşağıda verilmiştir. Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Gaz Deşarj Lambaları Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalarının elips şeklinde bir ampulü vardır. Ampulün içinde kuvars camından ve çift elektrotlu bir deşarj tüpü bulunur. Deşarj tüpünün içi cıva buharı doldurulmuştur. Lambanın ateşlemesi direkt 220 V şehir akımından iki ateşleme elektrotu yardımıyla olmaktadır. Akım kısıtlaması için bir balast kullanılmıştır. Bu nedenle güç faktörü 0,5 e kadar düşer. Cıva […]

Read more
floresan lamba devreleri

Floresan Lamba Devreleri

Floresan lamba devreleri işletmede endüktif veya kapasitif balast kullanılma zorunluluğundan ötürü birkaç türde yapılır. Bu türler aşağıda detaylıca da anlatılacağı gibi şöyle sıralanır: Tekli endüktif floresan lamba devreleri, Çiftli endüktif floresan lamba devreleri, Tekli kapasitif floresan lamba devreleri, Duo devresi ve Trifaze devre. Tekli endüktif florasan lamba devreleri Lamba ve şok bobini şekilde görüldüğü gibidir. Her lambanın kendine özgü bir ışıması vardır. Tek tek devrelenmiş floresan lambalar şehir akımı frekansından […]

Read more
floresan lamba yapısı

Floresan Lambalar

Floresan Lambalar Yapısı Floresan lambaların yapısına geçmeden önce floresan lamba tanımı yapmakta fayda var. Floresan lamba nedir ? Floresan lambalar cam tüpünün içi floresan bir madde ile sıvanmış lambalardır. Floresan madde lamba içinde oluşan ultraviyole (UV) ışınlarını görülebilir ışığa çevirmektedir. Floresan lambalarda ne kullanılır derseniz floresan madde olarak silikatlar, fosfatlar ve wolfram bileşikleri kullanılmaktadır. Floresan lambanın içindeki gaz bu bileşiklerden oluşur. Bozuk floresan maddeler açıkta kırılmamalıdır. Alçak basınç nedeniyle cam […]

Read more
çarpma iyonizasyonu

Gaz iyonizasyonu

Elektrik akımı gaz içerisinden geçerken gaz iyonizasyonu ve gaz ışıması oluşur. Gazışıl lambalarda asal gazlar ve metal buharları kullanılır. Işımanın spektrumu, yani ışığın rengi doldurulan gaza ya da metal buharına bağlıdır. Örneğin neon gazı kırmızı ışık, sodyum buharı sarı ışık, cıva buharı mavimtırak ışık verir. Bir gazışıl lambanın çalışma şeklini iyice anlamak için şekilde verilen devreyi iyice incelemek gerekir. Bu devrede gerilim 0 V’dan 220 V’a doğru yavaş yavaş artırılmak […]

Read more
akkor lambalar

Akkor Lambalar

Akkor lamba nedir ? Akkor lambalar wolfram (tungsten) metalinin ısıtılması sonucu yaydığı ışıkla aydınlatma sağlayan lambalardır. Akkor lamba içindeki tungsten metaline lamba flemanı ya da teli denilmektedir. Akkor lambanın temelde iki farklı çeşidi bulunmaktadır: normal akkor lamba ve halojen akkor lamba. Normal Akkor Lamba Üzerinden akım geçen bir iletkenin ışık verimi, oluşan sıcaklık ne kadar yüksek olursa kadar büyük olur. Doğada çok yüksek sıcaklığa dayanan birkaç element sayılabilir. Bunlardan en […]

Read more
elektromanyetik ışınlar ve dalgaboyları

Elektrik Akımının ışık Etkisi

Elektrik akımının ışık etkisi anlatılmaya başlamadan önce bazı temel tanımlar ve aydınlatma tekniğinin temel büyüklüklerinin bilmesi gerekmektedir. Önce buradan başlayalım. Temel tanımlar Işık: Işık bir tür elektromanyetik dalgadır ve saniyede 300 000 km gibi büyük bir hızla yayılır. Dalga boyları 400-800 nanometre (nm) olan elektromanyetik dalgalar insan gözü tarafından ışık duyusu halinde algılanırlar. Algılanma sahası içindeki ışık 7 ana renkten oluşmuş olup her bir rengin dalga boyu farklıdır. Ancak ışık […]

Read more