Kompanzasyon

Alternatif Akım

Bu yazımızda kompanzasyon nedir ? kompanzasyon nasıl yapılır ve kompanzasyon hesabı nasıl yapılır? kompanzasyon çeşitleri nelerdir ? onu inceleyeceğiz. Şekil – 1’de görüldüğü gibi 50 W Lık bir civa buharlı lamba, kendisine ait bir balast üzerinden 220 V’luk bir alternatif gerilime bağlanmıştır. Devreye sonradan bağlanan ampermetre ve wattmetre ile ölçüler yapıldıktan sonra aynı devreye paralel bir kondansatör bağlanmasıyla ampermetrede akımın düştüğü; buna karşın wattmetrede etkin gücün aynı kaldığı görülecektir. Balast […]

Read more >

Alternatif Akım Devresinde Kondansatör

Alternatif Akım

Kapasitif reaktans Alternatif akım devresinde kondansatör. Bir doğru gerilim kaynağı bir Kutup çevirici üzerinden 4 µF”lik bir kondansatöre bağlanmıştır. Akım devresine seri olarak alternatif akım ölçen bir ampermetre bulunmaktadır. Bir motorun kollektörüne benzeyen kutup çevirici döndürüldüğünde doğru gerilim, alternatif gerilime dönüştürülür ve devreden alternatif akımın geçtiği görülür. Kutup çevirici daha hızlı döndürüldükçe geçen akımın yükseldiği izlenir. Kutup çeviricinin döndürülmesiyle, bunun çıkışında doğru gerilim devamlı polarite değiştirir ve bunun sonucu kondansatöre […]

Read more >
kondansatör çeşitleri

Kondansatör Çeşitleri

Alternatif Akım

Kondansatör çeşitleri: sabit kondansatörler ve değişken kapasiteli kondansatörler olmak üzere temelde iki çeşittir. Sabit kondansatörler kendi içinde sırasıyla şöyle çeşitlenir: kağıtlı kondansatör, metal kağıt kondansatör, sentetik tabakalı kondansatörler, seramik kondansatörler, mika kondansatörler, elektrolitik kondansatörler, tantal kondansatörler. Değişken kapasiteli kondansatörler ise varyabl kondansatörler ve trimer kondansatörler diye çeşitlenir. Sabit kondansatörler Kağıtlı kondansatör Kondansatör çeşitleri ‘nden bu kondansatörler iki adet metal tabakadan oluşmuş iletken yüzeylerden meydana gelmiştir. Metal tabakalar arasında dielektrik olarak […]

Read more >

Elektrik Alanı

Alternatif Akım

Şekil – 1’de görüldüğü gibi yüklü 2 kondansatör plakası arasına ince bir ipek iplikle kehribar bir bilya asılmıştır. Bilya kısa bir süre plakalardan birine değdirilirse, bu plakadan itildiği ve karşı plakaya çekildiği; karşı plakaya değdiğinde aynı şekilde ilk plakaya doğru itildiği ve bu hareketin bir sarkaç gibi sürdüğü izlenecektir. Bu hareketi sağlayan kuvvetin varlığı elektrik alanı sayesinde oluşur. Bilya örneğin negatif plakaya değdiğinde, buradan elektron olarak plaka potansiyelinde yüklenir. Aynı […]

Read more >

Kapasite

Alternatif Akım

Esas olarak bir kondansatör ( kapasite – kapasitör ) iki metal plaka ve bu plakalar arasında dielektrik diye anılan bir yalıtkan maddeden oluşmuştur. (Şekil – 1) Şekil – 2’de görülen devre modelinde bir kondansatör, devredeki komitatör şalteri ile doğru akım üreten bir gerilim kaynağına (G) bağlanabilecek durumdadır. Kondansatöre seri olarak ibresi skala ortasında duran bir mikroampermetre (A) bağlıdır. Doğru Akım Devresinde Kondansatör Komütatör şalteri önce şarj yönünde çevrilip, akım devresi […]

Read more >

Alternatif Akımda Güç

Alternatif Akım

Bir etkin direnç, örneğin bir elektrik sobası alternatif akım devresine bağlandığında gerilim ve akım aynı fazdadır (Şekil – 1). Gerilim ve akım ani değerlerinin çarpılmasıyla, alternatif akımdaki gücün ani değeri elde edilir. Gerilim ve akım bir etkin direnç üzerinde aynı zamanda negatif ve aynı zamanda pozitif olduğundan, bunların çarpım sonucu elde edilen güç eğrisi daima pozitiftir. Alternatif akımda güç pozitif ise: gücün üreticiden tüketiciye gittiğini belirtir. Gücün frekansı geriliminkine göre […]

Read more >

Gerilim, Direnç ve Akım Üçgeni

Alternatif Akım

Gerilim Üçgeni Uw, UbL ve U gerilimlerinin vektör diyagramında ortaklaşa bir dönme noktası vardır. Anlamayı kolaylaştırmak için bunlar bir üçgen şeklinde gösterilebilir. Uw – vektörü çizildikten sonra, bu vektör oku ucundan dik olarak UbL -vektörü çizilir. Gerilim üçgeni oluşturulur. Uw‘nin başlangıcından UbL – ok ucuna çekilen 3’ncü vektör U gerilimini verir. Bu durumda oluşturulan gerilim üçgeninde vektörlerin ne boyları (modül ya da fazör) ne de yönleri (faz açısı ya da […]

Read more >

Endüktif Reaktans

Alternatif Akım

Endüktif reaktans aynı zamanda endüktif tepkin direnç yada kısaca Endüktans olarak da anılır.Empedansın tanımında, bobinin etkin direncine, doğru akım devresinde ölçülemeyen gizli bir direncin eklendiği anılmıştı.Bir bobin üzerinde yalnızca alternatif akımda oluşan bu tür bir gizli direnç Endüktans (=XL) olarak tanımlanır. Bobinlerin endüktansları, özindüksiyon gerilimi sonucu ortaya çıkan karşı gerilimlerle oluşur. Endüktans( endüktif reaktans ) özindüksiyon sonucu oluşur. Uygulamada bobinler yada bobin karakteristiği veren elemanlar alternatif akım devrelerinde Endüktör (Self […]

Read more >

Alternatif Akım Dirençleri

Alternatif Akım

Etkin Direnç 40 W’lık bir akkor lambanın 220 V anma geriliminde bir doğru gerilimine bağlandığını varsayalım. Devrede bulunan voltmetre ve ampermetre ile değerler ölçülüp lambanın direnci hesaplanır. Sonra aynı lamba 50 Hz’lik bir geilime bağlanır ve uygun ölçü aletleri yardımıyla lambanın direnci ikinci kez hesaplanır. Yapılan karşılaştırmada akkor lamba direncinin hem doğru hem de alternatif akımda aynı olduğu gözlemlenecektir. Alternatif akım devresinde doğru akım devresiyle aynı etkiyi gösteren bir direnç […]

Read more >

Sinüs Eğrisi ve Vektörler

Alternatif Akım

Sinüzoidal evreler sadeleştirilerek gösterilebilmektedir. Bu amaç için sinüs eğrisi ve vektörler kullanılır. Vektör kelimesinden (şekil-1) : başlangıç noktası çevresinde döner halde düşünülen bir büyüklük anlaşılmalıdır. Vektör diyagramları için aşağıda yazılı standartlar geçerlidir. Bir vektörün boyu sinüs eğrisinin tepe değerine eşittir. (Dönüşüm yoluyla diğer değerler de elde edilebilir.) Dönen bir vektörün saniyede yapmış olduğu devir sayısı alternatif akımın frekansına eşittir. Dönen bir vektörün dönme yönü, saat  yönünün aksindedir. (Sola dönüş yönü […]

Read more >