Bilezikli Asenkron Motor

Asenkron motorlar üç fazlı akım ile çalışan motorların en önemli olanlarıdır. Bir asenkron motorun statoru senkron motorların statoruna çok benzer. Asenkron motorlar kendi aralarında farklı türlere ayrılır. Bu farklar rotorların çeşitli yapılarda olmasından ileri gelmektedir. Bugün bilezikli asenkron motordan bahsedeceğiz. Ayrıca bilezikli asenkron motorun diğer adı rotoru sargılı asenkron motor diye de anılmaktadır. Bunun yanında asenkron motorlara genel olarak indüksiyon motorları da denildiğini söylemiş olalım. Bilezikli Asenkron Motor Yapısı Bu […]

Read more

Senkron Motor

Üç fazlı senkron motor, yapısı itibariyle senkron generatörler ile benzeşir. Senkron motorun döner alanının oluşumu ve döner alan devir sayısı vb. senkron generatör ile aynıdır. Senkron Motorun Çalışma Prensibi Akım şebekesinden alınan üç fazlı akım motor statoru içinde manyetik bir döner alan oluşturur. Statorda oluşan döner alan rotorun kutupları üzerine etkir. Rotorun kutupları üstünden hızlı bir şekilde geçen döner alan kutuplar üstünde kuvvetler oluşturur. Ancak bu kuvvetler döner alanın dönme […]

Read more

Senkron Generatör

Üç fazlı alternatif akım ile çalışan elektrik makinalarında (motor ve generatörler) manyetik döner alanlar oluşur. Şayet rotorun dakikada yapmış olduğu devir sayısı stator döner alanının dakikada yaptığı devir sayısı ile aynı ise, böyle bir makinaya Senkron makina denilir. Bugünkü yazımızda senkron generatör nedir ne değildir bunu inceleyeceğiz. Döner Alanın Oluşumu Bir mıknatıs çubuk (elektro ya da devamlı mıknatıs) kutupları bir daire çizecek şekilde çevresinde döndürülürse, bir manyetik döner alan ortaya […]

Read more
elektrik makinaları

Elektrik Makinaları

Elektrik makinaları durgun ve dönen elektrik makinaları diye iki kısma ayrılır. Durgun elektrik makinaları transformatörlerdir. Transformatörler daha önce anlatıldığından bu başlık altında dönen elektrik makinaları konusu ele alınacaktır. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye ya da mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıtlara Elektrik Makinaları (Elektrik Makineleri) denilir. Motorlar ve jeneratörler (generatörler) bu nedenle bir elektrik makinasıdır. Elektrik Makinaları Özellikleri ve Yapım Şekilleri Her elektrik makinası biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde […]

Read more
trafo bağlantı grupları

Trafo Bağlantı Grupları

3 fazlı transformatör yüksek gerilim tarafında toplam üç sargı bulunur. Bu sargılar Y (yıldız) ya da Δ (üçgen) bağlanabilirler. Bu sargı bağlantılarına uygun olarak alçak gerilim tarafı da ya yıldız (Y) ya da üçgen (Δ) bağlantılı olabilir. Bugün trafo bağlantı grupları nedir, bunu öğreneceğiz. Üçgen ve yıldız bağlantılar için ikişer trafo bağlantı olanağı vardır (şekil – 1). Şekilde göründüğü gibi üçgen bağlantı iki farklı şekilde, yıldız bağlantı iki farklı şekilde […]

Read more
3 fazlı trafo elektrikmen

3 fazlı Trafo

Üç Fazlı Transformatörler (trafolar) yazımıza öncelikle 3 fazlı trafoların yapısı ile başlayalım. 3 fazlı trafo hangi parçalardan oluşur, bu parçalar nelerdir, ne işe yarar bunu öğrenelim. 3 fazlı trafonun sargı bağlantıları ile yazımıza devam edelim. 3 Fazlı Trafo Demir Çekirdeği Bir transformatör bataryasında bulunan trafoların demir çekirdeklerinin yıldız şeklinde tertiplendikleri düşünülürse üç fazlı bir trafonun demir çekirdeği göz önüne getirilebilir. Her çekirdeğin manyetik akısı, sargısı üzerinden geçen akımla aynı fazdadır. […]

Read more
trafoların paralel bağlanma koşulları

Trafoların Paralel Bağlanması

Santrallerde ve trafo merkezlerinde günlük enerji ihtiyacı arttığında tek bir trafo gücünün yetmediği hallerde, bir kaç transformatör (trafo) birbiriyle paralel bağlanmakta ve şebekeye verilen güç yükseltilmektedir. Ancak bu amaç için gerilimlerin ani değerleri birbirine eşit olmalı ve paralel bağlanacak trafolar yüklenme anında aynı karakteristikleri göstermelidir. Bu şekilde trafoların paralel bağlanması mümkün olmaktadır. Trafoların Paralel Bağlanma Şartları Trafoların paralel bağlanmasında yerine göre: anma gerilimleri, yüksek gerilim ile alçak gerilim arasındaki faz […]

Read more

Tek Fazlı Trafoların Üç Fazlı Akımda Kullanılması

V Devresi Tek fazlı trafoların üç fazlı akımda kullanılması v devresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. İki adet tek fazlı transformatör V devresinde bağlanarak, üç fazlı alternatif gerilimin dönüştürülmesi olanaklıdır. (Şekil – 1). V devresinin çıkış tarafı üç iletkenli bir hat şebekesine üç fazlı alternatif akım sağlar, ancak bu devreye bir nötr hat iletkeninin bağlanması olanaklı değildir. V devresinin giriş tarafına bağlanmış olan akım şebekesi asimetrik (dengesiz) yüklenir. Ortadaki faz iletkeninden geçen akım, […]

Read more
faraday kafesi

Faraday Kafesi

Faraday kafesi, elektriksel bir iletken tarafından kaplanan ya da bir iletken ile tel örgü misali örülmüş ve içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan, dışardaki hacmi ise içerdeki elektrik alanlardan koruyan bir sistemdir. 1836 yılında Michael Faraday (İngiliz fizikçi) keşfettiği için ismi Faraday Kafesi olarak anılmaktadır. Faraday kafesleri kesintisiz ve korunacak nesneyi, yapıyı tamamen saracak şekilde tesis edilmelidir. Faraday kafesinin en iyi performans için aynı zamanda topraklanması da gerekir. Faraday kafesi eğer […]

Read more

Ölçü Transformatörleri

Piyasada, alışılageldiği üzere Redüktör olarak tanınan ölçü transformatörleri, ölçü aletlerine ve rölelere bağlanmak üzere geliştirilmiş özel trafolardır. Ölçü transformatörleri çeşitleri : Gerilim trafosu ve akım trafosu olmak üzere iki türü vardır. Gerilim trafolarına voltmetreler ile wattmetrelerin gerilim bobinleri; akım trafolarına ampermetreler ile wattmetrelerin akım bobinleri bağlanır. Gerilim ve akım trafoları, yüksek gerilim bulunan sistemlerde yüksek gerilimi ölçü aletlerinden uzak tutar. Alçak gerilim sistemlerinin çok kuvvetli akım bulunan devrelerinde, akımın düşük […]

Read more