faraday kafesi

Faraday Kafesi

Elektriğe Giriş

Faraday kafesi, elektriksel bir iletken tarafından kaplanan ya da bir iletken ile tel örgü misali örülmüş ve içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan, dışardaki hacmi ise içerdeki elektrik alanlardan koruyan bir sistemdir. 1836 yılında Michael Faraday (İngiliz fizikçi) keşfettiği için ismi Faraday Kafesi olarak anılmaktadır. Faraday kafesleri kesintisiz ve korunacak nesneyi, yapıyı tamamen saracak şekilde tesis edilmelidir. Faraday kafesinin en iyi performans için aynı zamanda topraklanması da gerekir. Faraday kafesi eğer […]

Read more >

Ölçü Transformatörleri

Transformatörler

Piyasada, alışılageldiği üzere Redüktör olarak tanınan ölçü transformatörleri, ölçü aletlerine ve rölelere bağlanmak üzere geliştirilmiş özel trafolardır. Ölçü transformatörleri çeşitleri : Gerilim trafosu ve akım trafosu olmak üzere iki türü vardır. Gerilim trafolarına voltmetreler ile wattmetrelerin gerilim bobinleri; akım trafolarına ampermetreler ile wattmetrelerin akım bobinleri bağlanır. Gerilim ve akım trafoları, yüksek gerilim bulunan sistemlerde yüksek gerilimi ölçü aletlerinden uzak tutar. Alçak gerilim sistemlerinin çok kuvvetli akım bulunan devrelerinde, akımın düşük […]

Read more >
ototransformatör, ototrafo

Ototrafo

Transformatörler

Ototransformatör ( Ototrafo ) Nedir? Ototransformatörlerde, ototrafolarda, iki sargı kısmı (paralel sargı ve seri sargı) arka arkaya bağlanmıştır. (Şekil – 1). Alçak gerilimli sargı paralel sargıdır. Bu sargı gerilim düşürülmesinde yüke; gerilim yükseltilmesinde ise, akım şebekesine paralel olarak devrelendirilir. Yüksek gerilimli sargı seri ve paralel sargıların seri devresidir. Ototrafolarda gerilimler düşürülebilir ve yükseltilebilir. Ototrafolarda da bilinen bağıntılar geçerlidir. U1 / U2 = N1 / N2 Örnek : Bir ototrafoda toplam […]

Read more >
Trafolarda verim

Trafolarda Verim

Transformatörler

Verilen gücün çekilen güce oranı verim olarak bilinir. Bir trafonun akım şebekesinden çektiği etkin güç, demir kayıpları (demir kayıp gücü) ve sargı kayıpları (sargı kayıp gücü) kadar verdiği etkin güçten büyüktür. Trafolarda verim bu farkın büyüklüğü ya da küçüklüğü oranında değişir. Trafolarda verim hesabı aşağıdaki formül kullanılarak yapılır: Trafo (transformatör) verim formülü : Ƞ = Pv / (Pv + PFe + PCu) Ƞ : verim Pv : verilen güç PFe […]

Read more >

Kaynak Trafoları

Transformatörler

Kaynak trafoları alışılmış öteki trafolara göre kaynak akımının ayarlanmasına yarayan fazladan düzenlere sahiptir. Kaynak makinesi trafolarında yüksüz gerilim 70 V.’ u aşamaz ancak kısa süreli olarak (0,2 saniyeye kadar) daha büyük gerilimlere de göz yumulabilir. Dar hacimli depoların kaynak işlemlerinde yüksüz gerilim 42 V.’ u geçmemelidir. Kaynak makinası trafoları elektrik arkının ateşlenmesi anında ortaya çıkan kısa devrelere dayanacak güçte yapılmalıdır. Bunun için kaynak trafosunun sekonder tarafına bir şok trafosu seri […]

Read more >

Alçak Gerilim Trafoları

Transformatörler

Alçak gerilim transformatörleri ( trafoları ) anma güçleri 16 kVA’e kadar olan trafolardır. Bunlar 500 Hz ve 1000 V. kadar olan şebekelerde kullanılmak üzere yapılırlar. Alçak gerilim trafoları, bir çok iş kazaları trafolara dokunma anında ortaya çıktığından özellikle güvenlikli yapmalıdırlar. Bunlar, örneğin : kapı otomatiklerinde, zillerde, el lambalarında, oyuncaklarda ve Radyo aygıtlarında gerilim kaynağı olarak kullanılır. Alçak Gerilim Trafoları Yapısı Alçak gerilim trafolarının demir çekirdekleri genellikle standart büyüklükteki saclardan yapılır. […]

Read more >
Trafo kısa devre akımı

Trafo Kısa Devre Akımı

Transformatörler

Çalışan bir trafonun sekonder sargı uçlarına hemen hemen dirençsiz bir bağlantı yapıldığında bir kısa devre söz konusu olur ve sekonder sargıdan bir trafo kısa devre akımı geçer. Kısa devrenin oluşumundan sonra birkaç periyotluk bir süre ile akan akım devamlı kısa devre akımı (Ikd) olarak anılır. Devamlı trafo kısa devre akımı, küçük kısa devre gerilimleri olan trafolarda büyük; büyük kısa devre gerilimleri olanlarda küçüktür. Büyük trafo kısa devre akımları şalterleri, ana […]

Read more >

Trafo Kısa Devre Gerilimi

Transformatörler

Yüklenme anında ortaya çıkan gerilim değişmelerinin ölçüsünü kısa devre gerilimi verir. Bir trafoda anma frekansında ve sekonder sargısı kısa devre edilmiş iken primer sargısından anma akımının geçebilmesi için primer sargıda bulunması gerekli gerilim trafo kısa devre gerilimi olarak anılır. Örnek: 220/24 V, 1 A/9 A lik bir trafonun 24 V ‘luk sargısı kısa devre edilmiştir. Primer sargıdan 1 A’lık bir akımın geçmesi için uygulanacak gerilim 22 V dur. Kısa devre […]

Read more >
Trafolar - Trafo Nedir Transformatör nedir

Trafolar

Transformatörler

Trafo ( Transformatör ) nedir ? Transformatör ( Trafo ) nedir? sorusunu elektrik enerjisini elektromanyetik indüksiyon yoluyla bir devreden diğerine aktaran pasif bir elektrikli cihaz olarak yanıtlamak mümkündür. Trafo ne işe yarar diyecek olursak da: trafolar büyük çoğunlukla devreler arasındaki gerilim seviyelerini artırmak (” yükseltmek “) veya azaltmak (“düşürmek”) için kullanılır. Transformatörler ya da kısaltılmış halini kullanacak olursak trafolar özetle gerilim dönüştürücüler olarak tanımlanabilir. Yazının bundan sonrasında kolaylık olması açısından […]

Read more >
iki kutuplu bir çark üzerinde döner alan etkisi

Döner Alan

Alternatif Akım

Döner alan nedir , nasıl oluşur sorularına cevap verebilmek için şöyle bir deneyden faydalanabiliriz. Şekil – 2’de yıldız devreli bir jeneratöre aynı devre türünde bir motor bağlanmıştır. Ancak bu motor içinde kutup çarkı yerine dönebilen bir pusula iğnesi bulunmaktadır. Jeneratöre mekanik güç verilip döndürüldüğünde, pusula iğnesinin döndüğü görülecektir. Jeneratöre bu şekilde bağlı motorun her sargısında değişken bir manyetik alan oluşur. Ortaklaşa manyetik alanın durumu üç alternatif akımın ani değerlerine bağlıdır. […]

Read more >