Faz Kayması

Alternatif Akım

Bir alternatif akım devresinde yük olarak bir akkor lamba bulunuyorsa, akım ve gerilim aynı anda tepe değerini ve aynı anda sıfır değerini alırlar. Böyle bu durumda gerilim ve akım aynı fazdadır denilir (Şekil-1). Şayet aynı frekanstaki iki periyodik evre farklı anlarda sıfır değerine ve farklı anlarda tepe değerine geliyorlarsa bu periyodik evreler faz farklıdır (zaman farklıdır) denilir (şekil-2). Bu zamana bağlı farklılığın büyüklüğü faz kayması olarak anılır. Faz kayması uygulamada […]

Read more >

Tepe Değeri ve Efektif (Etkin) Değer

Alternatif Akım

Alternatif akımda tam bir periyotta ölçü aletinin ibresi önce bir yöne; kısa bir süre sonra aksi yöne sapmak ister. Ancak ibre, kitlesi nedeniyle hızlı titreşimleri tam takip edemez ve belirli bir frekanstan sonra alternatifin akımın ortalama değerini gösterir. Alternatif akımda ortalama değer sıfır olduğu için bu akımla örneğin elektrolitik bir etki elde edilemez ancak ısı üretilebilir. Bu özellikten yararlanılarak alternatif akım aynı ısı gücünü verebilen doğru akımla karşılaştırılarak ölçülebilir. Alternatif […]

Read more >

Sinüzoidal Alternatif Akım

Alternatif Akım

Sinüs eğrisi karakteristiği gösteren endüksiyon geriliminin oluşturduğu akım, sinüzoidal alternatif akım olarak tanımlanır. Bugünkü tekniğe en yatkın alternatif akım, sinüs karakteristiği veren akımdır. Sinüs eğrisinin negatif ve pozitif olmak üzere iki tepe değeri vardır. Tepe değeri maksimum genlik ya da amplitute olarak da anılır. Bir endüksiyon geriliminin tepe değeri biliniyorsa, herhangi bir dönme açısında endüklenen ani gerilim hesaplanabilir.  u = û. sinα          u: Ani gerilim     û: Tepe gerilim    sinα: […]

Read more >
alternatif akım

Alternatif Akım Nedir?

Alternatif Akım

Alternatif akım periyodik olarak yönünü ve şiddetini değiştiren bir elektrik akımıdır. Transformatörler yardımıyla alternatif gerilimlerin büyüklükleri, yaklaşık kayıpsız değiştirilebildiğinden, bugün enerji dağıtım ve iletim şebekelerinde çoğunlukla alternatif gerilim kullanılmaktadır. Bir takım kendine özgü kusurlarına rağmen alternatif akım kolay üretilebilen ve uzak mesafelere taşınabilen ekonomik bir akım türüdür. Periyot Endüksiyon yoluyla gerilim üretiminde de anlatıldığı gibi; bir bobin içine sürekli bir mıknatıs sokulup çıkarılırsa, bu bobin uçlarına bağlı bir ampermetrede mıknatısın […]

Read more >

Süperpozisyon Yöntemi

Devreler

Süperpozisyon yöntemi, birden fazla gerilim kaynağı ile beslenen devre çözümlerini kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu yöntemin en büyük özelliği devredeki gerilim kaynaklarından biri göz önüne alınırken, diğer kaynakların kısa devre edilmiş gibi düşünülmesidir. Şekil-1’de verilen örnek ile süperpozisyon yöntemi daha belirgin bir şekilde anlatılabilir. Şekil-1 (a)’da görülen devredeki R=2 ohm’luk direnç üzerinden geçen I2 akımını süperpozisyon yöntemi ile hesaplayalım. Bunun için önce  şekil-1 (b)’de görüldüğü gibi 2 V’luk kaynağı, sonra  şekil-1 […]

Read more >

Thevenin Teoremi

Devreler

Thevenin teoremi, bir veya daha fazla gerilim kaynağı ile beslenen devre çözümlerini kolaylaştıran bir yöntem olup, şu biçimde ifade edilir. A ve B gibi iki ucu olan bir devrenin bu uçlarına bir R direnci bağlandığı zaman, bu dirençten geçen akım: IR=VAB / (RT + R) dir. Burada: VAB = A B uçları arasında R direnci yok iken, bu uçlar arasında ölçülen gerilim farkıdır. RT = Devredeki bütün gerilim kaynakları kısa […]

Read more >

Devre Çözümünde Çevre Yöntemi

Devreler

Çevre yöntemi  devre akımının ya da akımlarının çevre ya da çevreler içinde döndüğünü varsayan bir yöntemdir. Buna göre devre akımı üzerinden geçtiği her elemanın üzerinde bir gerilim düşürecektir. Bu gerilimlerin toplamı gerilim kaynağının gerilimine eşittir (şekil-1). Örneğin: R1 direnci üzerine düşen gerilim Ohm yasasına göre I.R1 ; R2 üzerinde düşen gerilim I.R2 olduğu için: R1.I + R2.I = E ya da (R1+R2).I = E dir. Bu denklem çevre akımı denklemi […]

Read more >

Devre Çözümü için Kavramlar

Devreler

Gerilim Kaynağı İdeal bir devre modelinde gerilim kaynağının uçları arasındaki gerilim sabit olup verdiği akımın miktarına bağlı değildir. Bu nedenle ideal bir gerilim kaynağının uçlarına sıfır direnç bağlanırsa; yani, uçlar kısa devre yapılırsa kaynaktan geçen akım ve dolayısıyla güç sonsuz olur. Hakiki bir gerilim kaynağının modeli, ideal gerilim kaynağı ile buna seri bağlı ideal dirençtir (şekil-1). Hakiki gerilim kaynakları, ancak az akım çekildiği zaman ideal biçime yaklaşır. Akım Kaynağı İdeal […]

Read more >

Akım-Gerilim Ölçümüyle Direncin Saptanması

Devreler

Endirekt direnç ölçümü iki devre türü ile olanaklıdır. Gerilim hata devresinde (Şekil-1, solda) ampermetre devreden geçen gerçek akımı, voltmetre ise hem ampermetre hem de direnç üzerinde düşen gerilimlerin toplamını gösterir. Bu nedenle ohm yasasına göre direncin saptanmasında ampermetrenin iç direnci (RAi) biliniyorsa, hesaplanan direnç değeri düzeltilebilir. R direncinin gerçek değeri, ampermetrenin iç direnci (RAi) kadar, hesaplanan dirençten küçüktür. R = U/I – RAi R direnci, ampermetrenin iç direncinden (RAi) çok […]

Read more >