Trafoların Paralel Bağlanması

trafoların paralel bağlanma koşulları

Santrallerde ve trafo merkezlerinde günlük enerji ihtiyacı arttığında tek bir trafo gücünün yetmediği hallerde, bir kaç transformatör (trafo) birbiriyle paralel bağlanmakta ve şebekeye verilen güç yükseltilmektedir. Ancak bu amaç için gerilimlerin ani değerleri birbirine eşit olmalı ve paralel bağlanacak trafolar yüklenme anında aynı karakteristikleri göstermelidir. Bu şekilde trafoların paralel bağlanması mümkün olmaktadır.

Trafoların Paralel Bağlanma Şartları

Trafoların paralel bağlanmasında yerine göre: anma gerilimleri, yüksek gerilim ile alçak gerilim arasındaki faz farkları ve kısa devre gerilimleri birbirine eşit olmalıdır.

Paralel bağlanacak trafoların anma güçleri birbirinden üç misli bir fazlalık göstermemelidir. Küçük güçlü trafonun kısa devre gerilimi büyük güçlü trafonun kısa devre geriliminden küçük olmamalıdır. Ancak küçük güçlü trafonun kısa devre gerilimi büyük olanınkinden % 10 kadar daha büyük olabilir.

Gerek paralel bağlanma olsun gerek kaynak değiştirme olsun yalnızca bazı elektriksel şartların sağlanması sonrasında gerçekleştirilebilir. Bu şartların yerine getirilmemesi tesisin normal işletmeden çıkmasına sebebiyet verir ki bunun olmasını istemeyiz.

Tek Fazlı Trafoların Paralel Bağlanması

Tek fazlı trafoların anma gerilimleri ve kısa devre gerilimleri birbirine eşit olduğu takdirde, bunlar paralel bağlanabilir. Bir trafoda yüksek gerilim ile alçak gerilim arasındaki faz farkı açısının 0° ya da 180° olacağı kuşkusuz bilinmektedir. Şayet paralel bağlanmış iki trafoda primer / sekonder gerilimleri arasındaki faz açıları, birinde = 0°; diğerinde = 180° ise, bu iki trafonun paralel devredeki çıkış gerilimi sıfır olacaktır. Bu nedenle trafolar paralel bağlanmadan önce bir voltmetre ile kontrol yapılır (şekil – 1) ve gerekiyorsa, alçak gerilim sargı uçlarının yeri değiştirilir. Şekil-1’de ayrıca gerilim ölçülmediği taktirde paralel bağlanma nasıl yapılır gösterilmiştir. Trafoların aynı hat iletkeni üzerine bağlanmış uçları arasında kesinlikle gerilim farkı olmayacaktır.

tek fazlı trafoların paralel bağlanması, faz durumlarının bir voltmetre ile kontrolü
Şekil-1 : Tek fazlı trafoların paralel bağlanması, faz durumlarının bir voltmetre ile kontrolü

Üç Fazlı Trafoların Paralel Bağlanması

Üç fazlı trafoların paralel bağlanması için trafoların anma gerilimleri, kısa devre gerilimleri ve bağlantı grubu kodları birbirine eşit olmalıdır. Paralel devrenin doğru bağlanıp, bağlanmamış olduğu bir voltmetre ile kontrol edilmektedir. (Şekil – 2). Şekil-2’de ayrıca gerilim ölçülmediği taktirde paralel bağlanma nasıl yapılır gösterilmiştir.

üç fazlı trafoların paralel bağlanması, faz durumlarının bir voltmetre ile kontrolü
Şekil-2 : Üç fazlı trafoların paralel bağlanması, faz durumlarının bir voltmetre ile kontrolü

Paralel İşletmede Güç Dağıtımı

Paralel bağlanmış trafoların kısa devre gerilimleri birbirine eşit ise, toplam güç trafolara her birinin anma gücü oranında dağılır. Kısa devre gerilimleri farklı ise, kısa devre gerilimi küçük olan trafo daha fazla yüklenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir