verim

Verim

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Şekilde bir motor generatör seti görülmektedir. Bu setin girişi bir wattmetre üzerinden şehir akımına(230V) bağlanmıştır. Akım alan motor döner ve mil bağlantısı generatöre bağlı olduğu için generatörü döndürür. Bundan sonra generatörde üretilen güç çıkışı yine bir wattmetre üzerinden ölçülür. Her iki wattmetrede okunan değerler farklıdır.  Yani güç girişi ve güç çıkışı aynı değildir ve çıkış gücü daha küçük çıkmaktadır. Buradan bu set içinde bir enerji kaybı veya enerji kayıpları olduğu […]

elektrik enerjisi ve enerji kayıpları

Enerji

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Bir barajda yüksekte depolanan su alçakta bulunan türbin üzerinde bir iş yapmaktadır. Yani yukarıda bulunan su içinde bir iş yapma gücü saklıdır. Su aşağı doğru boşaldıkça türbini çevirmekte ve bir iş oluşturmaktadır. Bu şekilde bir iş yapma gücü mekanik enerji olarak adlandırılır. Yanmalı bir motorun içinde yakıtın yanması kimyasal bir olaydır ancak yakıtın yanması sonucu piston hareket etmekte ve bir iş oluşturmaktadır. Öyleyse yakıtlar bir kimyasal enerji deposudur. Su buharı […]

elektriksel iş ölçümü yapan bir mekanik sayacın için yapısı

Elektriksel iş

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Birim zaman( saniye, saat ) içinde çekilen elektriksel güç miktarı elektriksel işi verir. Elektriksel iş birimi wattsaniyedir. Fakat uygulamada genellikle kilowattsaat (kWh) kullanılır. Nadir olarak joule birimi de kullanılmaktadır. ( 1 joule = 1 wattsaniye ; 1 kilowattsaat = 360000 wattsaniye) Elektriksel işten günümüzde genellikle uygulamada bir tüketim ölçüsü olarak yararlanılmaktadır. Konut ve işyerleri satın aldıkları elektrik enerjisine bu ölçü üzerinden ödeme yaparlar. Elektriksel iş, zaman ve güç biliniyorsa hesap […]

Elektriksel Güç

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Aktif güç ve Reaktif güç Hidroelektrik santrallerinde kullanılan bir su türbini, barajda bulunan suyun boşalma yüksekliği ne kadar yüksekse ve türbin üzerinden saniyede geçen su miktarı ne kadar fazla ise, o kadar güçlü döndürülecektir. Bir elektrik devresinde elektrik gerilimi bir barajdan suyun boşalma yüksekliğine, elektrik akımı ise su akışına benzetilebilir. Nihayetinde bir elektrik devresinde elektrik gerilimi ve devreden geçen akım ne kadar büyük olursa oluşturulan etkiler ( bir motorun döndürülmesi, […]

direnç ve sıcaklık ilişkisi

Direncin sıcaklıkla değişimi

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Gerek direnç biriminin saptanmasında gerek özdirenç konularında numerik değerler daima belirli bir sıcaklık değerleriyle birlikte verilmişti. Sonuçta direncin büyüklüğü ısıya bağlıdır. Sıcaklığın değişmesiyle birlikte direncin büyüklüğü de değişir. Direncin sıcaklıkla değişimi hem doğru orantılı şekilde hem de ters orantılı şekilde gerçekleşebilir. Bir ölçme devresine önce metal flamanlı bir lamba sonra da karbon flamanlı bir lamba konularak direnç değişimleri gözlemlenmiştir. Metal flamanlı lamba yanmaya başladıktan sonra voltmetre ve ampermetre ile direnç […]

iletkenlerin direnci

iletkenlerin direnci

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Özdirenç Şekilde gösterilen ölçme devresinin uçlarına önce 1 m uzunluğunda ve 0,1 mm çapında bir bakır tel sonra da aynı ölçülerde bir demir tel bağlanmıştır. Akım ve gerilim ölçümleri sonucu iletkenlerin direnci hesaplanarak demir telin direnci= 12,7 Ω bakır telin direnci = 2,2 Ω bulunmuştur. Yapılan bu karşılaştırmada aynı boy ve çaptaki ancak farklı metalden iki telin dirençlerinin çeşitli değerler alabileceği fark edilmiştir. Böylece şu söylenebilir ki; iletkenin direnci iletkenin […]

Ohm Yasası

Posted 2 YorumElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Ohm Kanunu İlköğretimden bu yana hepimizin aşina olduğu ohm yasası, ohm kanunu elektrik yasalarının temelini oluşturur. Elektrik bilimi ilk kez ohm yasası sayesinde matematikle birleşmiştir denilebilir. Şekilde görülen devre; bir gerilim kaynağı, bir voltmetre, bir ampermetre ve bir dirençten oluşmuştur. Gerilim kaynağı batarya şeklinde olup gerilimi artırılırsa aşağıdaki gibi bir tablo oluşur. Örneğin; U=2 V iken I=0,5 A U=4 V iken I=1 A U=6 V iken I= 1,5 A Buradan […]

elektriksel direnç

Elektriksel Direnç

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Direnç ve Geçirgenlik Elektrik akımı yazımızda serbest elektronlar nasıl hareket ediyorlar açıklamıştık. Ancak bu serbest elektronlar maddenin atomları arasında hareketlerini sürdürmektedir ve bu hareketleri maddenin dokusuna göre sınırlı kalmaktadır. Maddenin kendisi tarafından bu tür hareketlere göstermiş olduğu karşı koyma haline elektriksel direnç denilir. Peki direnç birimi nasıl belirlenmiştir? 1,063 m boyunda ve 1 mm2 kesitindeki bir civa sütununun 0 ºC sıcaklıkta göstermiş olduğu direnç 1 ohm’dur. Bu kabul 1 ohm değerinin sabitini belirler. […]

Akım Yoğunluğu

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Akım Yoğunluğu Bir iletken üzerinde birim kesit başına geçen akım miktarına akım yoğunluğu (S) denir. Bunun uygulamadaki birimi A/mm2 kabul edilir. Bir lambadan geçen elektrik akımı, lamba içindeki flaman telini akkor haline getirinceye kadar ısıtır, ancak flaman telinin bağlı bulunduğu elektrot telleri hemen hemen hiç ısınmaz. Bu akım yoğunluğu ile ilgili bir durumdur. Akım şiddeti aynı iken bir akım devresinde bulunan çeşitli kesitlerdeki tellerden saniyede hep aynı miktarda elektron akmaktadır. […]

doğru akım ve alternatif akım

Akım Türleri

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Akım türleri genel itibariyle iki kısım olarak sınıflandırılabilir. Bunlar: doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) dir. Doğru Akım Simgesi : – dir. İletken telin kesiti ve elektron hızı değişmez iken serbest elektronlar hep aynı yöne doğru hareket ederlerse, bu bir doğru akımdır. Şekilde doğru akımın zaman göre grafiği gösterilmiştir. Buna göre doğru akım bütün bir zaman boyunca hep aynı düzeyde akmaktadır. Aynı şekilde içinde görülen devrede ise ampermetre hep […]