faraday kafesi

Faraday Kafesi

Faraday kafesi, elektriksel bir iletken tarafından kaplanan ya da bir iletken ile tel örgü misali örülmüş ve içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan, dışardaki hacmi ise içerdeki elektrik alanlardan koruyan bir sistemdir. 1836 yılında Michael Faraday (İngiliz fizikçi) keşfettiği için ismi Faraday Kafesi olarak anılmaktadır. Faraday kafesleri kesintisiz ve korunacak nesneyi, yapıyı tamamen saracak şekilde tesis edilmelidir. Faraday kafesinin en iyi performans için aynı zamanda topraklanması da gerekir. Faraday kafesi eğer […]

Read more
verim nedir

Verim Nedir

Herhangi bir makinada giriş gücü ile çıkış gücü arasında reelde bir fark mevcuttur. İşte bu fark elektriksel verim kavramını ortaya çıkarır. Elektriksel Verim nedir sorusunu ise aşağıda görülen deney setiyle cevaplamaya çalışalım. Şekilde bir motor generatör seti görülmektedir. Bu setin girişi bir wattmetre üzerinden şehir akımına (230V) bağlanmıştır. Akım alan motor döner ve mil bağlantısı generatöre bağlı olduğu için generatörü döndürür. Bundan sonra generatörde üretilen güç çıkışı yine bir wattmetre […]

Read more
enerji nedir , enerji dönüşümü, enerji türleri

Enerji Nedir

Enerji nedir ?  Bir barajda yüksekte depolanan su alçakta bulunan türbin üzerinde bir iş yapmaktadır. Yani yukarıda bulunan su içinde bir iş yapma gücü saklıdır. Su aşağı doğru boşaldıkça türbini çevirmekte ve bir iş oluşturmaktadır. Bu şekilde bir iş yapma gücü mekanik enerji olarak adlandırılır. Yanmalı bir motorun içinde yakıtın yanması kimyasal bir olaydır ancak yakıtın yanması sonucu piston hareket etmekte ve bir iş oluşturmaktadır. Öyleyse yakıtlar bir kimyasal enerji […]

Read more
bir mekanik elektrik sayacının için yapısı

Elektriksel iş

Birim zaman( saniye, saat ) içinde çekilen elektriksel güç miktarı elektriksel işi verir. Elektriksel iş birimi wattsaniyedir. Fakat uygulamada genellikle kilowattsaat (kWh) kullanılır. Nadir olarak joule birimi de kullanılmaktadır ( 1 joule = 1 wattsaniye ; 1 kilowattsaat = 360000 wattsaniye). Pratikte bu durum hepimizin evlerinde ya da iş yerlerindeki elektrik sayacında ortaya çıkar. Bu yazı aynı zamanda mekanik elektrik sayacının nasıl çalıştığını da anlatmaktadır. Elektriksel işten günümüzde genellikle uygulamada […]

Read more
elektriksel güç formülü

Elektriksel Güç

Aktif güç ve Reaktif güç Elektriksel güç bir benzetmeden yola çıkılarak anlatılacak olursa: Hidroelektrik santrallerinde kullanılan bir su türbini, barajda bulunan suyun boşalma yüksekliği ne kadar yüksekse ve türbin üzerinden saniyede geçen su miktarı ne kadar fazla ise, o kadar güçlü döndürülecektir. Bir elektrik devresinde elektrik gerilimi bir barajdan suyun boşalma yüksekliğine, elektrik akımı ise su akışına benzetilebilir. Nihayetinde bir elektrik devresinde elektrik gerilimi ve devreden geçen akım ne kadar […]

Read more
direnç ve sıcaklık ilişkisi

Direncin sıcaklıkla değişimi

Gerek direnç biriminin saptanmasında gerek özdirenç konularında numerik değerler daima belirli bir sıcaklık değerleriyle birlikte verilmişti. Sonuçta direncin büyüklüğü ısıya bağlıdır. Sıcaklığın değişmesiyle birlikte direncin büyüklüğü de değişir. Peki direncin sıcaklıkla ilişkisi nasıldır? Direncin sıcaklıkla değişimi hem doğru orantılı şekilde hem de ters orantılı şekilde gerçekleşebilir. İletken direncinin sıcaklıkla doğru orantılı mı yoksa ters orantılı mı değiştiğini belirlemek için iletken maddenin hangi elementten oluştuğunu bilmek gerekir. Bir ölçme devresine önce […]

Read more
iletkenlerin direnci

iletkenlerin direnci

Özdirenç Şekilde gösterilen ölçme devresinin uçlarına önce 1 m uzunluğunda ve 0,1 mm çapında bir bakır tel sonra da aynı ölçülerde bir demir tel bağlanmıştır. Akım ve gerilim ölçümleri sonucu iletkenlerin direnci hesaplanarak demir telin direnci= 12,7 Ω bakır telin direnci = 2,2 Ω bulunmuştur. Yapılan bu karşılaştırmada aynı boy ve çaptaki ancak farklı metalden iki telin dirençlerinin çeşitli değerler alabileceği fark edilmiştir. Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır sorusunun cevabı […]

Read more
Ohm kanunu , ohm yasası formül

Ohm Yasası

Ohm Yasası – ( Ohm Kanunu ) İlköğretimden bu yana hepimizin aşina olduğu ohm yasası, ohm kanunu elektrik yasalarının temelini oluşturur. Elektrik bilimi ilk kez ohm yasası sayesinde matematikle birleşmiştir denilebilir. Şekilde görülen devre; bir gerilim kaynağı, bir voltmetre, bir ampermetre ve bir dirençten oluşmuştur. Gerilim kaynağı batarya şeklinde olup gerilimi artırılırsa aşağıdaki gibi bir tablo oluşur. Örneğin; U=2 V iken I=0,5 A U=4 V iken I=1 A U=6 V […]

Read more
elektriksel direnç

Elektriksel Direnç

Direnç ve Geçirgenlik Elektrik akımı yazımızda serbest elektronlar nasıl hareket ediyorlar açıklamıştık. Ancak bu serbest elektronlar maddenin atomları arasında hareketlerini sürdürmektedir ve bu hareketleri maddenin dokusuna göre sınırlı kalmaktadır. Maddenin kendisi tarafından bu tür hareketlere göstermiş olduğu karşı koyma haline elektriksel direnç denilir. Peki direnç birimi nasıl belirlenmiştir? 1,063 m boyunda ve 1 mm2 kesitindeki bir civa sütununun 0 ºC sıcaklıkta göstermiş olduğu direnç 1 ohm’dur. Bu kabul 1 ohm değerinin sabitini belirler. […]

Read more
akım yoğunluğu

Akım Yoğunluğu

Akım Yoğunluğu Bir iletken üzerinde birim kesit başına geçen akım miktarına akım yoğunluğu (S) denir. Bunun uygulamadaki birimi A/mm2 kabul edilir. Bir lambadan geçen elektrik akımı, lamba içindeki flaman telini akkor haline getirinceye kadar ısıtır, ancak flaman telinin bağlı bulunduğu elektrot telleri hemen hemen hiç ısınmaz. Bu akım yoğunluğu ile ilgili bir durumdur. Akım şiddeti aynı iken bir akım devresinde bulunan çeşitli kesitlerdeki tellerden saniyede hep aynı miktarda elektron akmaktadır. […]

Read more