Kaynak Trafoları

Kaynak trafoları alışılmış öteki trafolara göre kaynak akımının ayarlanmasına yarayan fazladan düzenlere sahiptir. Kaynak makinesi trafolarında yüksüz gerilim 70 V.’ u aşamaz ancak kısa süreli olarak (0,2 saniyeye kadar) daha büyük gerilimlere de göz yumulabilir. Dar hacimli depoların kaynak işlemlerinde yüksüz gerilim 42 V.’ u geçmemelidir. Kaynak makinası trafoları elektrik arkının ateşlenmesi anında ortaya çıkan kısa devrelere dayanacak güçte yapılmalıdır. Bunun için kaynak trafosunun sekonder tarafına bir şok trafosu seri […]

Read more

Alçak Gerilim Trafoları

Alçak gerilim transformatörleri ( trafoları ) anma güçleri 16 kVA’e kadar olan trafolardır. Bunlar 500 Hz ve 1000 V. kadar olan şebekelerde kullanılmak üzere yapılırlar. Alçak gerilim trafoları, bir çok iş kazaları trafolara dokunma anında ortaya çıktığından özellikle güvenlikli yapmalıdırlar. Bunlar, örneğin : kapı otomatiklerinde, zillerde, el lambalarında, oyuncaklarda ve Radyo aygıtlarında gerilim kaynağı olarak kullanılır. Alçak Gerilim Trafoları Yapısı Alçak gerilim trafolarının demir çekirdekleri genellikle standart büyüklükteki saclardan yapılır. […]

Read more
Trafo kısa devre akımı

Trafo Kısa Devre Akımı

Çalışan bir trafonun sekonder sargı uçlarına hemen hemen dirençsiz bir bağlantı yapıldığında bir kısa devre söz konusu olur ve sekonder sargıdan bir trafo kısa devre akımı geçer. Kısa devrenin oluşumundan sonra birkaç periyotluk bir süre ile akan akım devamlı kısa devre akımı (Ikd) olarak anılır. Devamlı trafo kısa devre akımı, küçük kısa devre gerilimleri olan trafolarda büyük; büyük kısa devre gerilimleri olanlarda küçüktür. Büyük trafo kısa devre akımları şalterleri, ana […]

Read more

Trafo Kısa Devre Gerilimi

Yüklenme anında ortaya çıkan gerilim değişmelerinin ölçüsünü kısa devre gerilimi verir. Bir trafoda anma frekansında ve sekonder sargısı kısa devre edilmiş iken primer sargısından anma akımının geçebilmesi için primer sargıda bulunması gerekli gerilim trafo kısa devre gerilimi olarak anılır. Örnek: 220/24 V, 1 A/9 A lik bir trafonun 24 V ‘luk sargısı kısa devre edilmiştir. Primer sargıdan 1 A’lık bir akımın geçmesi için uygulanacak gerilim 22 V dur. Kısa devre […]

Read more
Trafolar - Trafo Nedir Transformatör nedir

Trafolar

Trafo ( Transformatör ) nedir ? Transformatör ( Trafo ) nedir? sorusunu elektrik enerjisini elektromanyetik indüksiyon yoluyla bir devreden diğerine aktaran pasif bir elektrikli cihaz olarak yanıtlamak mümkündür. Trafo ne işe yarar diyecek olursak da: trafolar büyük çoğunlukla devreler arasındaki gerilim seviyelerini artırmak (” yükseltmek “) veya azaltmak (“düşürmek”) için kullanılır. Transformatörler ya da kısaltılmış halini kullanacak olursak trafolar özetle gerilim dönüştürücüler olarak tanımlanabilir. Yazının bundan sonrasında kolaylık olması açısından […]

Read more
iki kutuplu bir çark üzerinde döner alan etkisi

Döner Alan

Döner alan nedir , nasıl oluşur sorularına cevap verebilmek için şöyle bir deneyden faydalanabiliriz. Şekil – 2’de yıldız devreli bir jeneratöre aynı devre türünde bir motor bağlanmıştır. Ancak bu motor içinde kutup çarkı yerine dönebilen bir pusula iğnesi bulunmaktadır. Jeneratöre mekanik güç verilip döndürüldüğünde, pusula iğnesinin döndüğü görülecektir. Jeneratöre bu şekilde bağlı motorun her sargısında değişken bir manyetik alan oluşur. Ortaklaşa manyetik alanın durumu üç alternatif akımın ani değerlerine bağlıdır. […]

Read more
Dört hat iletkenli bir şebekede tek wattmetre ile güç ölçümü

Üç Fazlı Sistemlerde Güç Ölçümü

Üç hat iletkenin de dengeli (simetrik) yüklenmesi halinde üç fazlı akım sistemlerinde tek fazlı alternatif akım ile çalışan bir wattmetre yeterli olmaktadır. Böylece üç fazlı sistemlerde güç ölçümü için yıldız noktasından veya nötr iletken hattından yararlanabilmek olanaklı ise, tek sargının gücü ölçülür. Bu ölçüm için wattmetrenin gerilim bobini yıldız gerilimine (basit gerilim) bağlanacaktır. Dört hat iletkenli bir şebekede tek wattmetre ile güç ölçümünü yukarıdaki şekilde görebilirsiniz. Bu ölçüm türünde sargı […]

Read more
üç fazlı güç hesabı

Üç fazlı Güç Hesabı

Simetrik yüklemede üç fazlı güç hesabı nasıl yapılır ? Simetrik yüklenmede; yani yükler eşit dengeli iken motorun sargıları üzerinde Us sargı gerilimleri bulunur. Her bir sargı gerilimi bir Is sargı akımı oluşturur. Bunun sonucu toplam görünen güç (S) : S = 3. Us. Is elde edilir. Hat değerleri, sargı değerlerine göre daha kolay ölçülebildiğinden, genellikle hat değerleri kullanılır. Yıldız devrede : Is = I   ve   Us = U / √3 […]

Read more
yıldız üçgen bağlantı devresi uygulamaları

Yıldız ve üçgen bağlantı

Yıldız ve üçgen bağlantı devrelerinin uygulamaları pratikte nasıl yapılır bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Ayrıca bir motor nasıl yıldız bağlanır , bir motor nasıl üçgen bağlanır sorularını da cevaplayacağız. Trifaze alternatif akım motorlarının etiketlerinde anma gerilimi ve gerekli bağlantı şekli verilir. Örneğin :  Δ 220 V. Böyle bir simge üçgen bağlantıda sargı geriliminin 220 V olacağını belirtir. Söz konusu bu motor 380 V luk bir şebekeye bağlanacaksa, yıldız bağlantı şeklinde devrelendirilmesi […]

Read more

Üçgen Devre

Jeneratörün faz sargıları üçgen devre ile bağlandığı takdirde, jeneratörden elektrik aygıtına yalnızca üç hat iletkeni götürülür. Bu tür bir iletken tertibi üç iletkenli – trifaze alternatif akım şebekesi olarak tanınır (örneğin : 3 ~ 220 V ; 3 ~  380 V ; 3 ~ 500 V ). Üç iletkenli – akım şebekesi enerji dağıtımında ender uygulanır. Üçgen devrede yalnız fazlar arası gerilim söz konusudur. Fazlar arası gerilim üçgen gerilimi olarak […]

Read more