Süperpozisyon Yöntemi

Süperpozisyon yöntemi, birden fazla gerilim kaynağı ile beslenen devre çözümlerini kolaylaştıran bir yöntemdir.

Bu yöntemin en büyük özelliği devredeki gerilim kaynaklarından biri göz önüne alınırken, diğer kaynakların kısa devre edilmiş gibi düşünülmesidir. Şekil-1’de verilen örnek ile süperpozisyon yöntemi daha belirgin bir şekilde anlatılabilir.

süperpozisyon ile devre çözümü
Şekil-1: Süperpozisyon ile devre çözümü

Şekil-1 (a)’da görülen devredeki R=2 ohm’luk direnç üzerinden geçen I2 akımını süperpozisyon yöntemi ile hesaplayalım. Bunun için önce  şekil-1 (b)’de görüldüğü gibi 2 V’luk kaynağı, sonra  şekil-1 (c)’de görüldüğü gibi 4 V’luk kaynağı kısa devre edilmiş gibi düşünelim. Bu düşünceden hareketle (b) ve (c) devre modellerinde görülen akımları, Kirchoff yasalarına göre aşağıda olduğu gibi sırasıyla hesaplayalım.

I1 = 4 / (1 + ((2 . 4) / (2 + 4))) = 1,71 A  ;  I2 = I1 ( 4 / (2 + 4) ) = 1,14 A         (b)

I3 = 2 / (4 + ((1 . 1) / (1 + 2))) = 0,43 A  ;  I2’’ = I3 ( 1 / (1 + 2) ) = 0,14 A        (c)

(b) ve (c) sonucu bulunan   I2 ve ;  I2’’ akımlarının toplamı R direnci üzerinden geçen akımı verir. Ancak bu akımlar zıt yönlü olduğundan büyükten küçük çıkarılmak suretiyle hesap işlemi yürütülür. Akım yönünü büyük değerli akımın yönü gösterir.

I2 = I2 – I2’’ = 1,14 – 0,14 = 1 A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir