Devre Çözümü için Kavramlar

Posted Yorum yapınDevreler içinde yayınlandı

Gerilim Kaynağı İdeal bir devre modelinde gerilim kaynağının uçları arasındaki gerilim sabit olup verdiği akımın miktarına bağlı değildir. Bu nedenle ideal bir gerilim kaynağının uçlarına sıfır direnç bağlanırsa; yani, uçlar kısa devre yapılırsa kaynaktan geçen akım ve dolayısıyla güç sonsuz olur. Hakiki bir gerilim kaynağının modeli, ideal gerilim kaynağı ile buna seri bağlı ideal dirençtir (şekil-1). Hakiki gerilim kaynakları, ancak az akım çekildiği zaman ideal biçime yaklaşır. Akım Kaynağı İdeal […]

Seri Devre

Posted Yorum yapınDevreler içinde yayınlandı

Bir akım devresi içinde arka arkaya bağlanmış dirençler, lambalar motorlar ve sigortalar bir seri devre oluşturur. Seri Devre Kuralları Şekil-1’de görüldüğü gibi iki akkor lamba ve 3 ampermetre akım devresine arka arkaya bağlanmıştır. Devreden akım geçtiğinde bütün ampermetrelerin aynı değeri gösterdikleri izlenecektir. Akım, seri bir devrede kollara ayrılmadığı için akım devresinin her yerinde aynı değerdedir. Seri bir devreden geçen akım, bu devrenin her yerinde aynı değerdedir. Şekil-2’de görüldüğü gibi iki […]