manyetik alan nedir

Manyetik Alan Nedir

Posted Yorum yapınElektrik Akımı Manyetik Etkisi içinde yayınlandı

Manyetik alan nedir? Bir cam parçası üzerinden dağınık halde bulunan demir tozları, camın altına bir mıknatıs çubuk yapıştırıldığında şekil-1’de görülen dizilişi alırlar. Bu dizilişte oluşan çizgilere dikkat edildiğinde bunların yay şeklinde bir kutuptan diğerine uzandığı görülmektedir. Bu oluşum demir tozlarını belirli bir düzen içinde tertipleyen bir kuvvetin varlığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu kuvvetin oluşturduğu çizgiler manyetik kuvvet çizgileri ya da manyetik alan çizgileri olarak tanımlanır. Mıknatısın çepeçevre etrafında bu […]

mıknatıslık

Mıknatıslık

Posted Yorum yapınElektrik Akımı Manyetik Etkisi içinde yayınlandı

Adını ülkemizdeki Manisa ilinden alan “manyetit” taşının(bir cins demir oksit) çok eski çağlardan beri bazı demir parçalarını çektiği biliniyordu.  Bu oluşum yüzyıllar boyunca incelenmiş, ancak atomun yapısı öğrenildikten sonra anlam kazanmıştır. Gerçekte bir maddenin mıknatıslık özelliği gösterip göstermemesi, onun sondan ikinci elektron yörüngesindeki elektronların dizilişine ve hareketlerine bağlıdır. Bu diziliş bakımından demir, nikel, kobalt gibi metaller birbirine çok benzemekte ve ferromanyetik metaller olarak anılmaktadır.  Nitekim bir mıknatıs çubuk nikel, kobalt, […]