peltier elemanlarından oluşmuş devre

Peltier Etkisi

İki farklı metalin örneğin: bakır ve konstantan( bir cins alaşım) birleşme yeri ısıtıldığında bu yerdeki elektronlar bir metalden diğerine geçerek bir doğru akım devresi oluşturmaktadır. Bu oluşum elemanlarına termoeleman ya da termokupl denilmektedir.Bir termokupl elemanına doğru akım verildiğinde iki metalin birleşme yerindeki sıcaklıklar farklılaşmaktadır. Akımın yönüne göre termokupl birleşme yerinin birinde sıcaklık düşerken diğerinde yükselmektedir. Bu oluşum peltier etkisi (J.Ch. Peltier : Batılı bir fizikçi) olarak tanınır. Aynı zamanda termoelektrik […]

Read more
endüksiyon yoluyla gerilim üretimi

Gerilim Üretme Yöntemleri

Bugün gerilim üretimi için çeşitli yöntemler bilinmektedir. Gerilim üretme yöntemleri şöyle sıralanabilir: Endüksiyon yoluyla üretim Kimyasal etkime ile üretim Isı yoluyla üretim Işık yoluyla üretim Kristal deformasyonu ile üretim Sürtünme ile üretim Bütün üretim şekillerinde pozitif yükler bir kutupta, negatif yükler bir kutupta sürekli kalıyorlarsa, bir doğru gerilim; kutupların yük cinsleri (Polaritesi) devamlı değişiyorsa, bir alternatif (değişken) gerilim üretiliyor demektir. Aşağıda gerilim üretme yöntemleri sırasıyla kısaca açıklanmıştır. Endüksiyon yoluyla üretim […]

Read more