Elektromanyetik Sigorta Şalteri

elektromanyetik sigorta şalteri

Elektromanyetik komutalı otomatik sigorta şalteri(elektromanyetik sigorta şalteri) bobininden yeteri şiddette bir akım geçtiğinde, bir röle gibi çalışarak paletini çeker. Paletin çekilmesiyle oluşan kuvvet, arka arkaya bağlı manivelalar üzerinden şalter mekanizmasındaki bir kilidi açar. Kilidin açılmasıyla kurulu bulunan bir yay devre kontaklarını seri bir şekilde ayırarak akım devresini kestirir. Adı geçen yay sigortanın bağlanması anında kurulmaktadır.

Elektromanyetik komutalı şalterler, çok seri ve gecikmesiz çalıştıklarından, duyarlı sigortalar sınıfına girer.

kaçak gerilim sigorta şalteriKaçak gerilim sigorta şalterlerinde, komuta bobininin bir ucu elektrik cihazının şasesine, diğer ucu toprağa bağlanmıştır. Herhangi bir kaçak, örneğin hasarlı izolasyon nedeniyle cihaz şasesi ile toprak arasında bir gerilim ortaya çıkarsa komuta bobininden bir akım geçerek devreyi kestirir.  Kaçak sigorta şalterleri yalnızca canlıları korumak için yapılırlar.

Kısa devre sigorta şalterleri genellikle ısıtıcı devrelerde kullanılırlar. Bu şalterlerin komuta bobini akım devresine seri bağlanmıştır. Bir kısa devre durumunda bobinden geçen akım çok yükseldiğinden şalter devreyi keser.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir