Faz Kayması

aynı fazlı periyodik evreler
Şekil-1 : Aynı fazlı periyodik evreler

Bir alternatif akım devresinde yük olarak bir akkor lamba bulunuyorsa, akım ve gerilim aynı anda tepe değerini ve aynı anda sıfır değerini alırlar. Böyle bu durumda gerilim ve akım aynı fazdadır denilir (Şekil-1). Şayet aynı frekanstaki iki periyodik evre farklı anlarda sıfır değerine ve farklı anlarda tepe değerine geliyorlarsa bu periyodik evreler faz farklıdır (zaman farklıdır) denilir (şekil-2). Bu zamana bağlı farklılığın büyüklüğü faz kayması olarak anılır. Faz kayması uygulamada φ(fi) faz açısıyla verilir. (faz=phasis=iyonca ani durum görünümü)

faz farklı periyodik evreler
Şekil-2: Faz farklı periyodik evreler

Ayrıca faz kaymasının veya faz farkının da bir yönü olduğu her an söz konusudur. Yani akım gerilime göre ileride ya da geride faz farklı olabilir (şekil-3).

ileride ve geride faz farklı periyodik evreler
Şekil-3: İleride (b) ve geride (c) faz farklı periyodik evreler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir