Sinüs Eğrisi ve Vektörler

Sinüzoidal evreler sadeleştirilerek gösterilebilmektedir. Bu amaç için sinüs eğrisi ve vektörler kullanılır. Vektör kelimesinden (şekil-1) : başlangıç noktası çevresinde döner halde düşünülen bir büyüklük anlaşılmalıdır. Vektör diyagramları için aşağıda yazılı standartlar geçerlidir.

Alternatif akımın vektör diyagramı
  • Bir vektörün boyu sinüs eğrisinin tepe değerine eşittir. (Dönüşüm yoluyla diğer değerler de elde edilebilir.)
  • Dönen bir vektörün saniyede yapmış olduğu devir sayısı alternatif akımın frekansına eşittir.
  • Dönen bir vektörün dönme yönü, saat  yönünün aksindedir. (Sola dönüş yönü pozitif yön kabul edilir.)
  • Bir vektörün çıkış durumu zaman ekseninin yönünü verir. Çok sayıda sinüs eğrisi vektörleri vektör diyagramlarında ortaklaşa gösterilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir