alternatif akım

Alternatif Akım Nedir?

Posted Yorum yapınAlternatif Akım içinde yayınlandı

Alternatif akım periyodik olarak yönünü ve şiddetini değiştiren bir elektrik akımıdır. Transformatörler yardımıyla alternatif gerilimlerin büyüklükleri, yaklaşık kayıpsız değiştirilebildiğinden, bugün enerji dağıtım ve iletim şebekelerinde çoğunlukla alternatif gerilim kullanılmaktadır. Bir takım kendine özgü kusurlarına rağmen alternatif akım kolay üretilebilen ve uzak mesafelere taşınabilen ekonomik bir akım türüdür. Periyot Endüksiyon yoluyla gerilim üretiminde de anlatıldığı gibi; bir bobin içine sürekli bir mıknatıs sokulup çıkarılırsa, bu bobin uçlarına bağlı bir ampermetrede mıknatısın […]

doğru akım ve alternatif akım , akım türleri ,akım çeşitleri

Akım Türleri

Posted Yorum yapınElektriğe Giriş içinde yayınlandı

Akım türleri genel itibariyle iki kısım olarak sınıflandırılabilir. Bunlar: doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) dir. Doğru Akım Simgesi : – dir. İletken telin kesiti ve elektron hızı değişmez iken serbest elektronlar hep aynı yöne doğru hareket ederlerse, bu bir doğru akımdır. Şekilde doğru akımın zaman göre grafiği gösterilmiştir. Buna göre doğru akım bütün bir zaman boyunca hep aynı düzeyde akmaktadır. Aynı şekilde içinde görülen devrede ise ampermetre hep […]