endüktif reaktans, endüktansın şema simgesi

Endüktif Reaktans

Posted Yorum yapınAlternatif Akım içinde yayınlandı

Endüktif reaktans aynı zamanda endüktif tepkin direnç yada kısaca Endüktans olarak da anılır.Empedansın tanımında, bobinin etkin direncine, doğru akım devresinde ölçülemeyen gizli bir direncin eklendiği anılmıştı.Bir bobin üzerinde yalnızca alternatif akımda oluşan bu tür bir gizli direnç Endüktans (=XL) olarak tanımlanır. Bobinlerin endüktansları, özindüksiyon gerilimi sonucu ortaya çıkan karşı gerilimlerle oluşur. Endüktans( endüktif reaktans ) özindüksiyon sonucu oluşur. Uygulamada bobinler yada bobin karakteristiği veren elemanlar alternatif akım devrelerinde Endüktör (Self […]

Alternatif Akım Dirençleri

Posted Yorum yapınAlternatif Akım içinde yayınlandı

Etkin Direnç 40 W’lık bir akkor lambanın 220 V anma geriliminde bir doğru gerilimine bağlandığını varsayalım. Devrede bulunan voltmetre ve ampermetre ile değerler ölçülüp lambanın direnci hesaplanır. Sonra aynı lamba 50 Hz’lik bir geilime bağlanır ve uygun ölçü aletleri yardımıyla lambanın direnci ikinci kez hesaplanır. Yapılan karşılaştırmada akkor lamba direncinin hem doğru hem de alternatif akımda aynı olduğu gözlemlenecektir. Alternatif akım devresinde doğru akım devresiyle aynı etkiyi gösteren bir direnç […]