iletkenlerin direnci

iletkenlerin direnci

Özdirenç Şekilde gösterilen ölçme devresinin uçlarına önce 1 m uzunluğunda ve 0,1 mm çapında bir bakır tel sonra da aynı ölçülerde bir demir tel bağlanmıştır. Akım ve gerilim ölçümleri sonucu iletkenlerin direnci hesaplanarak demir telin direnci= 12,7 Ω bakır telin direnci = 2,2 Ω bulunmuştur. Yapılan bu karşılaştırmada aynı boy ve çaptaki ancak farklı metalden iki telin dirençlerinin çeşitli değerler alabileceği fark edilmiştir. Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır sorusunun cevabı […]

Read more