Ampermetrelerde Ölçme Sahasının Genişletilmesi

Posted Yorum yapınDevreler içinde yayınlandı

Ampermetrelerde ölçme sahasının genişletilmesi için bir şönt direnci (Rp) paralel bağlanır (Şekil-1). Şönt direnç, ampermetrenin ihtiyaç duyduğu akımın üstündeki fazla akımı (Ip) akıtacak biçimde hesaplanır. Ip akımı ile ampermetrenin tam sapması için ihtiyaç duyduğu Ii akımının toplamı ölçülecek akıma eşittir. Akım ölçme anında, şönt dirençte ve ampermetrede aynı terminal gerilimi U bulunur. Rp= U / (I- Ii) Ampermetrenin içdirenci bilindiği taktirde: Rp = (Ri . Ii) / (I – Ii) […]