Weston Pili

weston pili, weston kadmiyum pili

Civa standart pili ya da weston pili olarak da bilinen bu özel pil türü yaygın şekilde gerilim kalibrasyon standardı olarak kullanılmıştır. Ölçme tekniğinde civa-kadmiyum elektrotlu standart pil tercih edilmiştir. Bu pilin artı kutbu civa (Hg) ve civa üzerine sıvanmış bir civa sülfat (Hg2SO4) macunundan oluşmuştur. Eksi kutup ise bir kadmiyum amalgamıdır ( Hg + Cd ).  Elektrolit olarak doymuş bir kadmiyum sülfat (CdSO4) çözeltisi kullanılmıştır. Bu pilden yalnızca ölçmelerde gerilim etalonu ( hata payı çok az olan ölçek) olarak faydalanılır. Pilin gerilimi 20 ºC de 1,01835 V olup en fazla on milyonda bir amper şiddetinde akım çekilebilir ve aşırı derecede kararlıdır.weston pili, standart pil

Weston pili 20. yüzyılın bir kısmında volt birimini tanımlamak için remi bir standart olarak Amerika’da ve diğer ülkelerde kullanılmış olsa da artık eskimiştir ve kullanılmamaktadır. Weston standart pili,  genellikle sıcaklık kontrollü zener diyotlarına dayanan gerilim referans cihazlarının ortaya çıkmasıyla gölgede bırakılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak artık weston pilinin üretimi yapılmamaktadır. Hatta bugün sıklıkla tercih ettiğimiz bir çok tek kullanımlık pillerin üzerinde civa ve kadmiyum bulunmadığı belirtilerek tüketiciye güven aşılanır. Ancak weston pili laboratuvar enstrümanlarına bir kontrol uygulama aracı olarak hala faydalı olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir