Rezonans Devresi

Şekil-1 de görüldüğü gibi bir MP kondansatörü (örneğin 40 µF) bir aküye bağlanarak şarj edilmiştir. Akü devresi kesildikten sonra, şarjlı kondansatör miliampermetre ve demir göbekli bobinden oluşmuş devreye seri bağlandığında, ampermetre ibresinin sağa sola salındığı ve bir süre sonra gitgide yavaşlayarak durduğu görülecektir. Bunun nedeni, bir bobin ile bir kondansatörün birlikte salınım devresi (rezonans devresi) oluşturmasıdır. Rezonans devreleri şekil – 2 den yararlanarak daha kolay anlaşılabilir. Şarjlı kondansatör bobine bağlandığında, […]

Read more

Kompanzasyon

Bu yazımızda kompanzasyon nedir ? kompanzasyon nasıl yapılır ve kompanzasyon hesabı nasıl yapılır? kompanzasyon çeşitleri nelerdir ? onu inceleyeceğiz. Şekil – 1’de görüldüğü gibi 50 W Lık bir civa buharlı lamba, kendisine ait bir balast üzerinden 220 V’luk bir alternatif gerilime bağlanmıştır. Devreye sonradan bağlanan ampermetre ve wattmetre ile ölçüler yapıldıktan sonra aynı devreye paralel bir kondansatör bağlanmasıyla ampermetrede akımın düştüğü; buna karşın wattmetrede etkin gücün aynı kaldığı görülecektir. Balast […]

Read more

Alternatif Akım Devresinde Kondansatör

Kapasitif reaktans Alternatif akım devresinde kondansatör. Bir doğru gerilim kaynağı bir Kutup çevirici üzerinden 4 µF”lik bir kondansatöre bağlanmıştır. Akım devresine seri olarak alternatif akım ölçen bir ampermetre bulunmaktadır. Bir motorun kollektörüne benzeyen kutup çevirici döndürüldüğünde doğru gerilim, alternatif gerilime dönüştürülür ve devreden alternatif akımın geçtiği görülür. Kutup çevirici daha hızlı döndürüldükçe geçen akımın yükseldiği izlenir. Kutup çeviricinin döndürülmesiyle, bunun çıkışında doğru gerilim devamlı polarite değiştirir ve bunun sonucu kondansatöre […]

Read more
kondansatör çeşitleri

Kondansatör Çeşitleri

Kondansatör çeşitleri: sabit kondansatörler ve değişken kapasiteli kondansatörler olmak üzere temelde iki çeşittir. Sabit kondansatörler kendi içinde sırasıyla şöyle çeşitlenir: kağıtlı kondansatör, metal kağıt kondansatör, sentetik tabakalı kondansatörler, seramik kondansatörler, mika kondansatörler, elektrolitik kondansatörler, tantal kondansatörler. Değişken kapasiteli kondansatörler ise varyabl kondansatörler ve trimer kondansatörler diye çeşitlenir. Sabit kondansatörler Kağıtlı kondansatör Kondansatör çeşitleri ‘nden bu kondansatörler iki adet metal tabakadan oluşmuş iletken yüzeylerden meydana gelmiştir. Metal tabakalar arasında dielektrik olarak […]

Read more

Elektrik Alanı

Şekil – 1’de görüldüğü gibi yüklü 2 kondansatör plakası arasına ince bir ipek iplikle kehribar bir bilya asılmıştır. Bilya kısa bir süre plakalardan birine değdirilirse, bu plakadan itildiği ve karşı plakaya çekildiği; karşı plakaya değdiğinde aynı şekilde ilk plakaya doğru itildiği ve bu hareketin bir sarkaç gibi sürdüğü izlenecektir. Bu hareketi sağlayan kuvvetin varlığı elektrik alanı sayesinde oluşur. Bilya örneğin negatif plakaya değdiğinde, buradan elektron olarak plaka potansiyelinde yüklenir. Aynı […]

Read more

Kapasite

Esas olarak bir kondansatör ( kapasite – kapasitör ) iki metal plaka ve bu plakalar arasında dielektrik diye anılan bir yalıtkan maddeden oluşmuştur. (Şekil – 1) Şekil – 2’de görülen devre modelinde bir kondansatör, devredeki komitatör şalteri ile doğru akım üreten bir gerilim kaynağına (G) bağlanabilecek durumdadır. Kondansatöre seri olarak ibresi skala ortasında duran bir mikroampermetre (A) bağlıdır. Doğru Akım Devresinde Kondansatör Komütatör şalteri önce şarj yönünde çevrilip, akım devresi […]

Read more

Alternatif Akımda Güç

Bir etkin direnç, örneğin bir elektrik sobası alternatif akım devresine bağlandığında gerilim ve akım aynı fazdadır (Şekil – 1). Gerilim ve akım ani değerlerinin çarpılmasıyla, alternatif akımdaki gücün ani değeri elde edilir. Gerilim ve akım bir etkin direnç üzerinde aynı zamanda negatif ve aynı zamanda pozitif olduğundan, bunların çarpım sonucu elde edilen güç eğrisi daima pozitiftir. Alternatif akımda güç pozitif ise: gücün üreticiden tüketiciye gittiğini belirtir. Gücün frekansı geriliminkine göre […]

Read more

Gerilim, Direnç ve Akım Üçgeni

Gerilim Üçgeni Uw, UbL ve U gerilimlerinin vektör diyagramında ortaklaşa bir dönme noktası vardır. Anlamayı kolaylaştırmak için bunlar bir üçgen şeklinde gösterilebilir. Uw – vektörü çizildikten sonra, bu vektör oku ucundan dik olarak UbL -vektörü çizilir. Gerilim üçgeni oluşturulur. Uw‘nin başlangıcından UbL – ok ucuna çekilen 3’ncü vektör U gerilimini verir. Bu durumda oluşturulan gerilim üçgeninde vektörlerin ne boyları (modül ya da fazör) ne de yönleri (faz açısı ya da […]

Read more
endüktif reaktans, endüktansın şema simgesi

Endüktif Reaktans

Endüktif reaktans aynı zamanda endüktif tepkin direnç yada kısaca Endüktans olarak da anılır.Empedansın tanımında, bobinin etkin direncine, doğru akım devresinde ölçülemeyen gizli bir direncin eklendiği anılmıştı.Bir bobin üzerinde yalnızca alternatif akımda oluşan bu tür bir gizli direnç Endüktans (=XL) olarak tanımlanır. Bobinlerin endüktansları, özindüksiyon gerilimi sonucu ortaya çıkan karşı gerilimlerle oluşur. Endüktans( endüktif reaktans ) özindüksiyon sonucu oluşur. Uygulamada bobinler yada bobin karakteristiği veren elemanlar alternatif akım devrelerinde Endüktör (Self […]

Read more

Alternatif Akım Dirençleri

Etkin Direnç 40 W’lık bir akkor lambanın 220 V anma geriliminde bir doğru gerilimine bağlandığını varsayalım. Devrede bulunan voltmetre ve ampermetre ile değerler ölçülüp lambanın direnci hesaplanır. Sonra aynı lamba 50 Hz’lik bir geilime bağlanır ve uygun ölçü aletleri yardımıyla lambanın direnci ikinci kez hesaplanır. Yapılan karşılaştırmada akkor lamba direncinin hem doğru hem de alternatif akımda aynı olduğu gözlemlenecektir. Alternatif akım devresinde doğru akım devresiyle aynı etkiyi gösteren bir direnç […]

Read more