elektriksel güç formülü

Elektriksel Güç

Elektriğe Giriş

Aktif güç ve Reaktif güç Elektriksel güç bir benzetmeden yola çıkılarak anlatılacak olursa: Hidroelektrik santrallerinde kullanılan bir su türbini, barajda bulunan suyun boşalma yüksekliği ne kadar yüksekse ve türbin üzerinden saniyede geçen su miktarı ne kadar fazla ise, o kadar güçlü döndürülecektir. Bir elektrik devresinde elektrik gerilimi bir barajdan suyun boşalma yüksekliğine, elektrik akımı ise su akışına benzetilebilir. Nihayetinde bir elektrik devresinde elektrik gerilimi ve devreden geçen akım ne kadar […]

Read more >
direnç ve sıcaklık ilişkisi

Direncin sıcaklıkla değişimi

Elektriğe Giriş

Gerek direnç biriminin saptanmasında gerek özdirenç konularında numerik değerler daima belirli bir sıcaklık değerleriyle birlikte verilmişti. Sonuçta direncin büyüklüğü ısıya bağlıdır. Sıcaklığın değişmesiyle birlikte direncin büyüklüğü de değişir. Peki direncin sıcaklıkla ilişkisi nasıldır? Direncin sıcaklıkla değişimi hem doğru orantılı şekilde hem de ters orantılı şekilde gerçekleşebilir. İletken direncinin sıcaklıkla doğru orantılı mı yoksa ters orantılı mı değiştiğini belirlemek için iletken maddenin hangi elementten oluştuğunu bilmek gerekir. Bir ölçme devresine önce […]

Read more >
iletkenlerin direnci

iletkenlerin direnci

Elektriğe Giriş

Özdirenç Şekilde gösterilen ölçme devresinin uçlarına önce 1 m uzunluğunda ve 0,1 mm çapında bir bakır tel sonra da aynı ölçülerde bir demir tel bağlanmıştır. Akım ve gerilim ölçümleri sonucu iletkenlerin direnci hesaplanarak demir telin direnci= 12,7 Ω bakır telin direnci = 2,2 Ω bulunmuştur. Yapılan bu karşılaştırmada aynı boy ve çaptaki ancak farklı metalden iki telin dirençlerinin çeşitli değerler alabileceği fark edilmiştir. Böylece şu söylenebilir ki; iletkenin direnci iletkenin […]

Read more >
Ohm kanunu , ohm yasası formül

Ohm Yasası

Elektriğe Giriş

Ohm Yasası – ( Ohm Kanunu ) İlköğretimden bu yana hepimizin aşina olduğu ohm yasası, ohm kanunu elektrik yasalarının temelini oluşturur. Elektrik bilimi ilk kez ohm yasası sayesinde matematikle birleşmiştir denilebilir. Şekilde görülen devre; bir gerilim kaynağı, bir voltmetre, bir ampermetre ve bir dirençten oluşmuştur. Gerilim kaynağı batarya şeklinde olup gerilimi artırılırsa aşağıdaki gibi bir tablo oluşur. Örneğin; U=2 V iken I=0,5 A U=4 V iken I=1 A U=6 V […]

Read more >
elektriksel direnç

Elektriksel Direnç

Elektriğe Giriş

Direnç ve Geçirgenlik Elektrik akımı yazımızda serbest elektronlar nasıl hareket ediyorlar açıklamıştık. Ancak bu serbest elektronlar maddenin atomları arasında hareketlerini sürdürmektedir ve bu hareketleri maddenin dokusuna göre sınırlı kalmaktadır. Maddenin kendisi tarafından bu tür hareketlere göstermiş olduğu karşı koyma haline elektriksel direnç denilir. Peki direnç birimi nasıl belirlenmiştir? 1,063 m boyunda ve 1 mm2 kesitindeki bir civa sütununun 0 ºC sıcaklıkta göstermiş olduğu direnç 1 ohm’dur. Bu kabul 1 ohm değerinin sabitini belirler. […]

Read more >
akım yoğunluğu

Akım Yoğunluğu

Elektriğe Giriş

Akım Yoğunluğu Bir iletken üzerinde birim kesit başına geçen akım miktarına akım yoğunluğu (S) denir. Bunun uygulamadaki birimi A/mm2 kabul edilir. Bir lambadan geçen elektrik akımı, lamba içindeki flaman telini akkor haline getirinceye kadar ısıtır, ancak flaman telinin bağlı bulunduğu elektrot telleri hemen hemen hiç ısınmaz. Bu akım yoğunluğu ile ilgili bir durumdur. Akım şiddeti aynı iken bir akım devresinde bulunan çeşitli kesitlerdeki tellerden saniyede hep aynı miktarda elektron akmaktadır. […]

Read more >
doğru akım ve alternatif akım , akım türleri ,akım çeşitleri

Akım Türleri

Elektriğe Giriş

Akım türleri genel itibariyle iki kısım olarak sınıflandırılabilir. Bunlar: doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) dir. Doğru Akım Simgesi : – dir. İletken telin kesiti ve elektron hızı değişmez iken serbest elektronlar hep aynı yöne doğru hareket ederlerse, bu bir doğru akımdır. Şekilde doğru akımın zaman göre grafiği gösterilmiştir. Buna göre doğru akım bütün bir zaman boyunca hep aynı düzeyde akmaktadır. Aynı şekilde içinde görülen devrede ise ampermetre hep […]

Read more >
elektrik akımının yönü

Elektrik Akımının Yönü

Elektriğe Giriş

Serbest elektron hareketinin bilinmediği zamanlarda, dış devredeki elektrik akımının yönü pozitif uçtan negatif uca ( + dan – ye) saptanmıştı. Ancak daha sonraları elektrik akımı başlıklı yazımda da anlattığım üzere serbest elektronların varlığı anlaşılmış ve serbest elektron yönünün aslında bu yönün tersinde oluştuğu ortaya çıkarılmıştır. Nitekim pilin eksi ( – ) ucundaki elektron fazlalığı dış devredeki serbest elektronlara pilin artı ( + ) ucundaki elektron azlığına doğru basınç yapar. Böylece […]

Read more >
elektrik akımı

Elektrik Akımı Nedir

Elektriğe Giriş

Elektrik akımı nedir, elektrik akımı nasıl oluşur ? sorularını cevaplayabilmek için öncelikle serbest elektron kavramını açıklamamız gerekir. Elektron Kavramı Metaller içinde atomlar sık olarak yan yana dizilmişlerdir. Bir atomun en dış yörüngesinde dönen elektronun kendi atom çekirdeğine olan uzaklığı, komşu atom çekirdeğine olan uzaklığına eşittir. Bu nedenle her iki atom çekirdeği bu elektronu eşit kuvvetle çekmek isterler. Metal içinde sayılamayacak kadar çok atomun bu şekilde yan yana dizildiği düşünülürse her […]

Read more >
endüksiyon yoluyla gerilim üretimi

Gerilim Üretme Yöntemleri

Elektriğe Giriş

Bugün gerilim üretimi için çeşitli yöntemler bilinmektedir. Gerilim üretme yöntemleri şöyle sıralanabilir: Endüksiyon yoluyla üretim Kimyasal etkime ile üretim Isı yoluyla üretim Işık yoluyla üretim Kristal deformasyonu ile üretim Sürtünme ile üretim Bütün üretim şekillerinde pozitif yükler bir kutupta, negatif yükler bir kutupta sürekli kalıyorlarsa, bir doğru gerilim; kutupların yük cinsleri (Polaritesi) devamlı değişiyorsa, bir alternatif (değişken) gerilim üretiliyor demektir. Aşağıda gerilim üretme yöntemleri sırasıyla kısaca açıklanmıştır. Endüksiyon yoluyla üretim […]

Read more >