NTC Direnç Uyarıcıları

NTC direnç uyarıcıları (termistör rölesi), termistörlerin (NTC direnç) sıcaklık karşısında direnç değerlerini küçültme özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiş bir sigorta uyarıcısıdır. Herhangi bir şekilde motor sigortasının teklemesine karşı ikinci bir güvenlik ögesi olup, devre kesmelerde motor soğumadan kontaktörün çalışmasına izin vermez. Bu tür bir uyarıcı ile ntc direnç ile çalışan standart bir kontaktörün komple şeması şekilde verilmiştir. Trifaze motorun stator sargı yastıkları içine birer adet NTC direnç monte edilmiştir. Motor sargılarıyla direkt […]

Read more

Kompakt Şalter

Elektrik aygıtlarının hem aşırı yüklenmeden (devamlı yüksek akım) hem de kısa devreden ( çok yüksek akım) korunması gerekir. Bu nedenle kompakt şalter yapılmıştır. Bu kompakt şalterler içerisinde bulunan termik sigorta motoru aşırı yüklenmeden korurken, elektromanyetik sigorta kısa devreyi engeller. Piyasada çokça termik manyetik şalter ya da kısaca TMŞ diye de bilinen kompakt şalterler nedir , kompakt şalter ne işe yarar anlatmaya başlayalım. Standart otomatik sigortalar: güç emniyet şalterleri ve evlerde […]

Read more
termik sigorta şalterleri

Termik Sigorta Şalterleri

Termik sigorta nasıl çalışır ? Termik sigorta şalterlerinde genellikle termik-bimetal, ender olarak da rezistans kullanılır. Bimetalli şalterlerde, elektrik cihazının akımı sigorta içindeki bir direnç üzerinden geçer. Direnç teli bir amyant kılıf üzerinden bimetali ısıtır. Direnç üzerinden geçen akım ne kadar yüksek olursa, bimetal o kadar çok ısınır ve daha çok bükülür. Bükülmenin miktarı mekanizmada ayarlanmış değeri geçtiğinde, mekanizma kilidi çözülür ve bir yay kurularak devre kontakları açar. Bazı şalterlerde direnç […]

Read more
elektromanyetik sigorta şalteri

Elektromanyetik Sigorta Şalteri

Elektromanyetik komutalı otomatik sigorta şalteri(elektromanyetik sigorta şalteri) bobininden yeteri şiddette bir akım geçtiğinde, bir röle gibi çalışarak paletini çeker. Paletin çekilmesiyle oluşan kuvvet, arka arkaya bağlı manivelalar üzerinden şalter mekanizmasındaki bir kilidi açar. Kilidin açılmasıyla kurulu bulunan bir yay devre kontaklarını seri bir şekilde ayırarak akım devresini kestirir. Adı geçen yay sigortanın bağlanması anında kurulmaktadır. Elektromanyetik komutalı şalterler, çok seri ve gecikmesiz çalıştıklarından, duyarlı sigortalar sınıfına girer. Kaçak gerilim sigorta […]

Read more
otomatik sigorta şalterleri

Otomatik Sigorta Şalterleri

Devrede bulunan elektrik cihazı çok yüksek akım çektiği ya da çok kızdığı veya bir kaçak gerilim ortaya çıktığı taktirde, akım devresini otomatik olarak kesen şalterlere otomatik sigorta şalterleri denilir. Kabloları, aygıtları ve motorları koruyan otomatik sigorta şalterlerine, örnek: tesisat sigortaları, otomatlar ve motor emniyet şalterleridir. İnsanları ve hayvanları elektrik akımının etkilerinden koruyan otomatik sigorta şalterlerine örnek: kaçak gerilim ve kaçak akım sigorta şalterleridir. Bütün otomatik sigorta şalteri çeşitleri, devreyi kestiren […]

Read more

Kontaktör Devreleri

Kontaktör devreleri, ana akım devresi ve komuta akım devresi olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bir kontaktör devresi, ana akım devresinde akım, sigortalar ve kontaktör kontakları üzerinden geçerek örneğin bir elektrik motorunu besler. Komuta akım devresi akımını genellikle bir trafo üzerinden ayrıca alır. 2 den fazla motoru bulunan makinelerde bu trafo kesinlikle zorunludur. Komuta bir kaç yerden yürütülecekse, gereği kadar kapatma butonu seri olarak; açma butonu paralel olarak bağlanmalıdır. Kontaktör Devresi […]

Read more

Kulaklık Nasıl Çalışır

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kulaklık nasıl çalışır hiç merak ettiniz mi ? Kulaklık içerisinde bir sürekli mıknatıs, bunun üzerinde sarılmış bobinler ve ince bir demir diyafram(menbran) bulunur. Bobin üzerinden geçen ses akımının oluşturduğu manyetik alan, yönüne ve şiddetine göre, sürekli mıknatısın manyetik alan şiddetini değiştirir. Bu değişiklikler menbranı titreştirerek ses ortaya çıkarır. Dinamik kulaklık kutbu röleye çok benzer, en küçük gerilimlerde çalışabilmektedir (500 μV). Elektrogitar kafaları kulaklık çalışma prensibinden hareket […]

Read more
Manyetik teyp kafası

Manyetik Teyp Kafası Nedir?

Yapısı ve çalışması şekilde gösterilen manyetik teyp kafası ( teyp kristali diye de anılır ) gerçekte atnalı şekilde bir elektromıknatıstır. Teyp bantları, üzerine çok ince demir tozu geçirilmiş plastik şeritlerdir. Mıknatıslanmanın yönü ve şiddeti elektromıknatıs bobininden geçen ses akımına bağlı olduğundan, bant üzerine ses kaydı yapılmış olur. Kayıtlı bir bandın silinmesi, üzerine başka bir kayıt yapılması ya da sürekli mıknatısa tutulması ile gerçekleştirilir.

Read more

Telgraf Cihazı Nasıl Çalışır

Telgraf nasıl çalışır? Basit bir telgraf cihazı, bir maniple (I), bir pil (P), bir elektromıknatıs ve kağıt şeridi döndüren bir mekanizmadan oluşmuştur. Telgraf nasıl kullanılır derseniz manipleye basınca F telinden karşı taraftaki elektromıknatıs uyarılır. (E) paleti çekilir ve paletin ucundaki (S) kalemi dönen kağıt şeridi çizmeye başlar. Maniple bırakıldığında (R) yayı (E) paletini eski yerine getirir. Mors telgrafı olarak anılan bu aygıtın yerine daha sonraları telex geçmiştir. Telex bir daktilo […]

Read more

Konjonktör (Konjektör) Nedir – Şarj Kontrol Elemanı

Konjonktör (Konjektör) nedir ? Konjonktör veya diğer adıyla konjektör, akım ya da gerilimi kontrol eden rölelerden oluşur. Genellikle otomobillerde şarj kontrol elemanı olarak kullanılmaktadır. Basit yapısı şekilde görülen konjonktör (konjektör) rölesinde üst üste iki sargı bulunmaktadır. Bu sargıların birbiri ile bağlantısı yoktur. İnce sargının bir ucu (Ş) şasiye, diğer ucu röle gövdesi üzerinden (D) dinamoya bağlıdır. Akümülatörün şarj edilebilmesi için, dinamo geriliminin akü geriliminden büyük olması gerekir. Aksi halde akü […]

Read more